Педагогіка (філологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Заячківська Н. М.
Ковалишин О. І.

Опис курсу

Дисципліна викладається для студентів філологічного факультету спеціальності 6.020303 філологія – українська мова та література

Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка” є  формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до педагогічної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є:

  • оволодіння студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та форм організації навчання; філософських основ сучасного українського виховання;
  • формування адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної взаємодії суб’єктів обопільної діяльності;
  • застосування набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму