Заячківська Надія Михайлівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: nadiya.zayachkivska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

• актуальні проблеми навчання і виховання учнівської та студентської молоді;
• педагогіка вищої школи;
• історія розвитку школи і педагогічної думки;
• сучасні проблеми педагогіки та освіти Польщі.

Курси

Вибрані публікації

1. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с.
2. Надія Заячківська. Громадянське виховання у роботі класного керівника
3. Ніна Лозинська, Надія Заячківська, Катерина Беркита. Формування особистості молодого педагога в аспекті адаптації до навчально-виховного середовища
4. Надія Заячківська. Діалог культур як засіб збереження національної самоідентичності (на прикладі підготовки студентів-полоністів у Львівському Національному Університеті імені Івана Франка
5. Nadia ZAJACZKIWSKA. Miejsce przedmiotów fakultatywnych w systemie dyscyplin pedagogicznych uniwersytetu klasycznego
6. Надія Заячківська. Міжкультурна освіта студентів в умовах класичного університету
7. Надія Заячківська. Актуальні проблеми взаємодії сімї та школи у вихованні дітей і молоді в Україні

Наукова біографія

1995 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування моральної культури учнів профтехучилищ на народних традиціях». Має досвід работи викладача професійно-технічної освіти, завідувача лабораторії профтехпедагогіки. Автор понад 70-и наукових і навчально-методичних праць.  Учасник багатьох міжнародних конференцій в Україні та Польщі (Краків, Люблін, Жешів, Вроцлав, Ченстохова тощо).

Викладає навчальні курси:

«Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Освіта і педагогічна думка Польщі» (польською мовою).

Нагороди

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Розклад