Педагогіка (014.09 Середня освіта (Інформатика))

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Біляковська О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632професор Біляковська О. О.

Опис курсу

Вивчення навчальної дисципліни студентами факультету прикладної математики та інформатики забезпечить загальнопедагогічну підготовку у процесі вивчення основних здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогічної теорії і практики. У процесі вивчення курсу відбувається набуття навиків орієнтування в закономірностях, принципах навчання та виховання; проходить опанування знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і виховання, а також оволодіння елементарними навичками ефективного спілкування, аналізу навчально-виховних і проблемних педагогічних ситуацій; відбудеться ознайомлення з прогресивними дидактичними ідеями та теоріями, спрямованими на вдосконалення розвитку сучасної школи; оволодіння теоретичними основами використання методів науково-педагогічних досліджень та дидактичного діагностування.  

Рекомендована література

  1. Біляковська О. О. Дидактика середньої школи : текст лекцій і завдання для самоконтролю та контролю. Львів, 2011.
  2. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Київ, 2008.
  3. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник. Київ, 2012.
  4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ, 1997.
  5. Зайченко І. В. Педагогіка : підручник. Київ, 2016.
  6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. Київ, 2007.
  7. Робінсон К., Ароніка Л. Школа майбутнього. Львів, 2016.
  8. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. Київ, 2002.
  9. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. Київ, 2002.
  10. Якса Н. В. Основи педагогічних знань : навч. посіб. Київ, 2007.

Матеріали

Навчально-методичні матеріали до аудиторної роботи 

Силабус:

Завантажити силабус