Педагогіка (географічний ф-т, І курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Калагурка Х. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Троханяк  Н. А.

Опис курсу

Метою і завданням курсу є формування у студентів педагогічного мислення,
оволодіння знаннями, уміннями й навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-
виховного процесу, розвиток розуміння сутності педагогічної діяльності як організації
взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних суб’єктів, партнерів. Оволодіння
студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; сучасного освітнього
простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та форм організації навчання;
філософських основ сучасного українського виховання.

Рекомендована література

Основна література:

1.Волкова Н. П. Педагогіка. Київ: Академвидав, 2012. 616 с.
або https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/volkova.pdf
2.Зайченко І.В. Педагогіка. Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 608 с.
або https://westudents.com.ua/knigi/344-pedagogka-zaychenko-B.html
3.Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2007. 608 с.
4.Максимюк С.П. Педагогіка. – Київ: Кондор, 2005. 667 с.
https://4vpupo.org.ua/download/metod_probl/pedagogika.pdf
5.Педагогічна майстерність: підручник. За ред. І. Зязюна. Київ, 2004. 422 с.

Додаткова література:

1. Біляковська О. Дидактика середньої школи : текст лекцій і завдання для самоконтролю та контролю. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 162 с.
2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Київ: «Знання», 2008.  568 с.
3. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація. Київ: ВЦ «Академія», 2006. 256 с.
4. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2012. 502 с.
5. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально методичний посібник. За заг. ред. Даниленко Л.І., Київ, 2007. 128 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3026/1/Sofiy_N_2.pdf
6. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: навчальний посібник. Х.: Вид-во НФаУ, 2009. 140 с.
7. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 624 с.
8. Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика організації виховної роботи в сучасній школі. Кривий Ріг : КДПУ, 2008 187 с. https://www.kremenetslyceum.com.ua/wp-content/uploads/Vihovna-robota-v-shkoli-formi-zahodiv.pdf
9. Кушнір Р.О. Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи. Дрогобич: Коло, 2013. 258 с.
10. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Київ: «ЕксОб», 2003.
304 с.
11. Якса Н.В. Основи педагогічних знань. – Київ: «Знання», 2007. 358 с.
12. Булінг (цькування) як явище, його форми та учасники.
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/deps/ps/buling/module1/buling-iak-iavische.pdf
13. Потенціал обдарованості. / Укл. Сокальської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3, Груша І.Д. Сокаль, 2019. 132 с. https://naurok.com.ua/posibnik-potencial-obdarovanosti-121270.html
14. Йовенко Л.І., Терешко І.Г. Традиційне родинне виховання українців: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. 239 с.

Інтернет-джерела:

1. Витоки педагогічної майстерності. http://sources.pnpu.edu.ua/
2. Педагогічна майстерня. http://journal.osnova.com.ua/
3. Педагогічний пошук. http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk
4. Школа. http://www.osvitaua.com/shop/red-pp/jl-pp/shj/

Силабус:

Завантажити силабус