Калагурка Христина Іванівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: khrystyna.kalahurka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• педагогічна освіта і наука у вищій школі
• науково-педагогічні персоналії Львівського університету 2 пол. ХХ ст.

Курси

Публікації

Калагурка Х. Внесок Ф. І. Науменка у вивчення історії освіти і педагогічної думки Київської Русі / Х. Калагурка // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 202-207.

Калагурка Х. Діяльність А. С. Макаренка у 1920-х роках в оцінці Ф. І. Науменка / Христина Калагурка // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини : зб. наук. праць. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. – С. 103 – 108.

Калагурка Х. І. Федір Науменко – видатний дослідник освіти та шкільництва на Закарпатті / Хритсина Калагурка // Вісник Прикарпатського університету . Сер. : Педагогіка. – 2012. – Вип. XLII. – С. 11-14.

Калагурка Х. Федір Науменко – ініціатор макаренкознавчих досліджень у Львівському університеті / Христина Калагурка // Витоки педагогічної майстерності  : зб. наук. праць. Сер. : Педагогічні науки. – Полтава, 2013. – Вип. 11. – С. 153 – 157.

Калагурка Х. І. Постать Ф. І. Науменка крізь призму його епістолярію / Х. І. Калагурка // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 298-301.

Калагурка К. И. Научное сотрудничество Ф. И. Науменко и исследователей немецкой лаборатории “Макаренко-реферат” [Электронный ресурс] / К. И. Калагурка // APRIORI : электрон. науч. журн. Сер. : гуманитарные науки. – Краснодар, 2015. – № 6.

Калагурка Х. І.  Штрихи до портрета  українського вченого-педагога Федора Науменка / Х. І. Калагурка // Молодий вчений : наук. журн.  – 2015. – № 3 (18). – С. 98 – 101.

Калагурка Х.І. Співпраця кафедри педагогіки і психології та Львівської дитячої виховної колонії в 1960-их роках/ Х.І. Калагурка//Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. –  С.158-160.

Калагурка Х.І. Науково-педагогічна діяльність Галини Паперної у Львівському університеті/ Х.І. Калагурка // Ідея університету у європейському  і національному вимірах:  традиції, сьогодення перспективи: Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.31-32.

Калагурка Х.І. Федір Науменко  про педагогічну діяльність Бенедикта  Гербеста/ Х.І. Калагурка// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. –  С.205 – 207.

KALAGURKA Krystyna/ Проблеми навчання і виховання учнівської та студентської молоді у працях Федора Науменка. Rocznik Polsko-Ukraiński / pod. red. K/ Rędzińskiego, D. Herciuka. – Częstochowa-Lwόw: Wydawnictwo im, S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017. – T. XIX – S. 247–260.

Калагурка Х.І. Питання історії освіти і педагогічної думки доби українського відродження (друга половина XVI– перша половина  XVII ст.) у творчій спадщині Федора Науменка /Х. Калагурка //Вісник Львівського університету: Серія педагогічна. 2017. – Вип. 32. – С.611 – 618.

Калагурка Х.І. Макаренкознавча спадщина Галини Паперної / Х. Калагурка // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. –  С.217-219.

 

 

Біографія

Народилася 25 липня 1988 року у м. Львові.

2005 р. – випускниця СШ № 75 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням англійської мови;

2005-2010 рр. – студентка історичного факультету ЛНУ  імені Івана Франка;

2005-2011 рр. – здобувала другу вищу освіту  на факультеті журналістики ЛНУ імені Івана Франка (заочна форма навчання);

2010-2013 рр. – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ  імені Івана Франка;

2013-2016 рр. – вчитель історії Класичної гімназії при ЛНУ  імені Івана Франка (за сумісництвом);

2013 -2017 рр. –  асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка;

2016 р. – кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: “Науково-педагогічна спадщина
Ф. І. Науменка (1901-1991 рр.)”;

2017 р. – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки.

2017 р. – проходила стажування в Інституті педагогіки Вроцлавського університету (Польща).

2013 р. –  досі член Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка, Українського педагогічного товариства “Рідна школа”, член Правління Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2017 р. нагороджена дипломом та премією Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за наукові досягнення серед молодих науковців.

Автор панад 30 наукових праць.

 

Розклад