Педагогіка (географічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Калагурка Х. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Калагурка Х. І.
Ковалишин О. І.

Опис курсу

Метою і завданням курсу є формування у студентів педагогічного мислення,
оволодіння знаннями, уміннями й навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-
виховного процесу, розвиток розуміння сутності педагогічної діяльності як організації
взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних суб’єктів, партнерів. Оволодіння
студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; сучасного освітнього
простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та форм організації навчання;
філософських основ сучасного українського виховання.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус