Педагогічна майстерність (історичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Калагурка Х. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Калагурка Х. І.

Опис курсу

Мета і завдання курсу передбачають засвоєння теоретичних основ курсу;
ознайомлення студентів з особливостями професійно-педагогічної діяльності
педагога; сприяння розвитку їхньої компетентності в організації педагогічної
діяльності.

Рекомендована література

Рекомендована література

Силабус:

Завантажити силабус