Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4доцент Кальченко Л. В.ФПС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4ФПС-21Цимбала О. М.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: сформувати у майбутніх соціальних працівників знання особливостей різних форм проявів девіантної поведінки неповнолітніх та специфіку соціально-педагогічної профілактичної роботи з ними.

 

Завдання:

– поглиблене вивчення проблеми різних проявів девіантної поведінки неповнолітніх.

– формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці неповнолітніх, проектувати їх подальший особистісний та соціальний розвиток.

– формування умінь студентів відбирати та ефективно використовувати технології соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки неповнолітніх.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: законодавчі акти щодо соціальної роботи з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх; психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх схильних до девіантної поведінки; причини різних прояв девіантної поведінки; особливості неповнолітніх, схильних до девіантної поведінки, спосіб їхнього життя, характерні ознаки; технології профілактично-корекціної та роботи з неповнолітніми схильними до девіантної поведінки;

вміти: користуватися набутими теоретичними знаннями та застосувати їх у практичній роботі; користуватися окремими психодіагностичними та соціально-педагогічними методами вивчення особистості неповнолітніх схильних до девіантної поведінки; встановлювати доцільні стосунки з клієнтами, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості; виявляти і оцінювати проблеми клієнтів схильних до девіантної поведінки, і допомагати у їх розв’язанні; здійснювати корекційну роботу з особами схильними до девіантної поведінки; розробляти шляхи профілактичної роботи серед неповнолітніх, схильних до девіантної поведінки.

Рекомендована література

Metod_rec2015 Druk

Volnova_profilactika deviant.1 chast.Teoriya

Робота з підлітками-девіантами

Плани семінарських занять СППДП 2 курс

Лекція 1 СППДП

Лекція 2 СППДП

Лекція 3 СППДП

Лекція 4-5 СППДП

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму