Stem-освіта

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Сірант Н. П.ФПШ-41, ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПШ-41доцент Сірант Н. П.
ФПШ-42доцент Сірант Н. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «STEM-освіта» є оволодіння студентами компетентнісними та особистісно зорієнтованими підходами формування в учнів знань, умінь навчання математики учнів початкової освіти та про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання дисциплін у системі ЗВО.

Рекомендована література

1.Братошевська С.В. Реалізація STEM-освіти через проектну діяльність: з досвіду роботи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=kaatZV_bao&list=PLKryum2977DEEWFKG_DT30y01F0hDP-AZ&index=15 (дата звернення 26.08.21).
2.Бібік Н.М. (2018) Нова українська школа: порадник для вчителя . 2018, 160с.
3.Використання елементів STEAM-освіти на уроках математики в сучасній школі. Мирна І.О., Чемерис М.І., Петренчук С.В., Міхєєва І.М., Якимчук О.О., Павлік Т.В., Головченко Л.А., Мельниченко В.А., Остапенко О.О., Хильчук Н.М. Житомир:2020. 78 с.
4. Гончарова Н.О. Використання ігрових технологій при вивченні STEM-дисциплін URL: https://www.youtube.com/watch?v=MirZapWiIjc&list=PLKryum2977DEEWFKG_DT30y01F0hDP-AZ ((дата звернення 27.08.21)
5.Коршунова О.В. Дослідницькі методи навчання у початковій школі. URL: https://www.youtube.com/watch?v=VGiDYtg44yM&list=PLKryum2977DEEWFKG_DT30y01F0hDP-AZ&index=1 (дата зверенння 27.08.21).
6.Навчальні документи. ULR: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/navchalno-metodichnyi-materiali-dlya-vchiteliv/ (дата зверення 27.08.21)

Силабус:

Завантажити силабус