Сірант Неля Петрівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: nelya.sirant@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Магістр педагогіки і початкового навчання, спеціаліст вищої категорії.
Коло науково-педагогічних інтересів – розвиток особистості школяра в процесі інтерактивного навчання.
Наукові зацікавлення: мовленнєва компетентність педагога, словесні джерела етнопедагогіки, методичний аспект організації навчання за НУШ.

Курси

Публікації

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ТА ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Декоративно-ужиткове мистецтво як чинник естетичного виховання дитини в сім’ї. Освітній простір України. 2019. № 4. С. 153-157  http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/article/view/3867/3961

Реалізація завдань естетичного виховання дитини засобами фольклору . Monografia pokoferencyiana : science, research, development. 2018/ № 15. С48-52.http://конференция.com.ua/pages/view/1268

ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРИЧНОМУ РЕТРОСПЕКТИВІ

ДИТИНА ЯК СУБ’ЄКТ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

 Сірант Н.П. Музика як засіб естетичного виховання / Н.Сірант // – Херсон : Видавництво “Молодий вчений” С. 29 -32. – 33dec2018

Сірант Н.П. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під час педагогічної практики. / Н.Сірант. – Інноваційні технології у практичному навчанні. – Броди. – 2016. – С 57-62.

Сірант Н. У вдячній пам’яті жива. / Н.Сірант // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С.58-59.

Сірант Н.П. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства./Н.Сірант.// Відкритий урок:. – 2014 .- № 1 – 77.- С.54

Сірант Н.П. Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів [Текст] / Н.П.Сірант, О.В Яценко // «Актуальні питання сучасної педагогіки» (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика” 2015 . – С. 72-75. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/13dec2015/25.pdf

Сірант Н. Майбутній учитель початкових класів у малокомплектній школі. / Н.Сірант // Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти: матеріал міжвузівської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2013р.) / [укл.О.Р.Поляновська, С.В.Чернюк] – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – С. 77-79.

Сірант Н. П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Н. П. Сірант // «Теорія і практика освіти в сучасному світі» (м. Чернігів, 13-14 листопада 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.24-27 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/12nov2015/05.pdf

Сірант Н. Виховання дітей у молодій сім’ї. / Н.Сірант // Педагогічний дискурс. Збірник наукових праць. Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 2012. – № 13. – С. 350 – 353.

Сірант Н.П. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку під час розв’язування задач з математики. / Н.П.Сірант// інтернет-конференція – http://www.sspu.sumy.ua

Сірант Н.П. Інноваційні технології навчання на уроках математики в початковій школі. / Н.П.Сірант, Н.М.Кисіль. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31, Львів 2016. – С.278-284.

 

Біографія

Ø – 1986–1990 рр. -Львівське педагогічне училище № 1.

Ø – 2003-2005 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – спеціаліст початкової освіти.

Ø -2007 –2008 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – магістр педагогіки та фахових дисциплін  початкової освіти.

Наукові досягнення:

  • Захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Естетичне виховання дитини в сім’ї засобами української народної педагогіки (друга половина ХХ століття)»  (30 жовтня 2019р.) у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, ДК № 055364 від 16 грудня 2019 року.

 

Розклад