Практика 013 Початкова освіта

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1135ФПШ-13доцент Сірант Н. П.
290
390
4135
590
690
7180
8270

Опис курсу

Метою практики є :
– оволодіння майбутніми педагогами формами, засобами, технологіями навчально-виховної роботи у різних типах закладів загальної освіти;
– розвиток у студентів умінь застосовувати у практичній діяльності знання з основ теорії педагогіки, психології та методики навчання, усвідомлення ними професійної значущості цих знань, виховання у студентів потреби постійного вдосконалення професійних знань, умінь, навичок та їх педагогічної майстерності;
– розвиток творчої ініціативи кожного студента;
– подальший розвиток дослідницьких умінь у конкретній професійній діяльності.

Рекомендована література

1. Державний стандарт початкової освіти: URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti (дата звернення 30.08.2021)
2. Навчальні матеріали для вчителя НУШ. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2018/navchalni-materiali-dlya-roboti-z-pershoklasnikami-v-adaptacijnij-period (дата звернення 30.08.2021)
3. Типові освітні програми 1-2 та 3-4 класи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення 30.08.2021)
4. Документація практики Львівського національного університету імені Івана Франка. URL: https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
5. Електронні додатки до галузей знань. URL : https://jmil.com.ua/etc/epages (дата звернення 30.08.2021).
6. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. URL: https://rozvytok-osvity.te.ua/813-2/ (дата звернення 20.08.2021).
7. Практичні прийоми створення робочого матеріалу для діяльності вчителя з використанням платформи Canva. URL: https://vseosvita.ua/news/praktychni-pryiomy-stvorennia-robochoho-materialu-dlia-diialnosti-vchytelia-z-vykorystanniam-platformy-canva-45291.html?fbclid=IwAR2VNyG07XwzwjF6hG8Oi-2R2kPDQmqrS2_mVdjPr58UMIZIZdLPPg93vYk (дата звернення 20.08.2021).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Навчальна (ознайомча) практика

Завантажити силабус

Силабус: Навчальна (пропедевтична) практика

Завантажити силабус