Сучасна світова університетська освіта (аспірантура, 015 «Професійна освіта» освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії).

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Заячук Ю. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Дисципліна «Сучасна світова університетська освіта» призначена для формування і
розвитку у аспірантів низки компетентностей, зокрема: здатності забезпечувати
критичний аналіз і оцінку сучасних світових процесів розвитку вищої освіти; розуміння
динаміки вищої освіти та напряму розвитку вищої професійної освіти у майбутньому;
здатності впроваджувати досвід європейських університетів в Україні; вміння
представляти результати власних досліджень широкій науковій громадськості; вміння
аналізувати проектні підходи освітніх програм ЄС; вміння підготувати заявку до
європейської освітньої програми мобільності Erasmus.
Викладання навчальної дисципліни «Сучасна світова університетська освіта» має на меті
формування у студентів розуміння сучасних тенденцій і процесів розвитку світової вищої
освіти в контексті світового освітнього простору, суті та напрямів сучасної світової та
європейської стратегії реформування вищої освіти; концептуальної ролі університету в
умовах сучасного суспільства

Силабус:

Завантажити силабус