Вступ до педагогічної професії (014.09 Середня освіта (Інформатика))

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Біляковська О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516професор Біляковська О. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Вступ до педагогічної професії» забезпечить розуміння студентами ІІI курсу факультету прикладної математики та інформатики (спеціальність 014 “Середня освіта”) змісту педагогічної діяльності, її суспільного значення; допоможе сформувати загальне уявлення про структуру, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності; отримати уявлення про деякі шляхи оволодіння педагогічною майстерністю; підвищення вимог до особистості вчителя в сучасних умовах цифрового суспільства, знання про творчу професійну діяльність педагогів-новаторів; також сприятиме здобуттю знань, виробленню вмінь і навичок для успішної самореалізації у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

  1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ, 1997.
  2. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. Київ, 2005.
  3. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. Київ, 2010.
  4. Педагогічна майстерність: підручник / За ред. І. А. Зязюна. Київ, 2004.
  5. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. Тернопільн, 2009.
  6. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ, 2005.
  7. Якса Н. В. Основи педагогічних знань: навч. посіб. Київ, 2007.

Матеріали

Методичні рекомендації

Силабус:

Завантажити силабус