Сухоцька Іванна Богданівна

Посада: асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Електронна пошта: ivanna.sukhotska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Лінгвориторичні підходи навчання грамоти дітей з порушеннями мовлення

Курси

Публікації

Публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

  1. Сухоцька І. Б. Психологічні особливості комунікативної діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / І. Б. Сухоцька // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 22. – 2021. http://habitus.od.ua/journals/2021/22-2021/20.pdf

Публікації у фахових виданнях України:

  1. Сухоцька І. Б. Лінгвориторичні аспекти вивчення розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР / Л.В. Кашуба, І.Б. Сухоцька. – Серія педагогічна. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016.- Випуск 30. – С. 57-65. https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/visnyk/30/anno/06.pdf

Наукові публікації у інших виданнях:

  1. Сухоцька І.Б. Особливості навчання зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами фразеології / І. Б. Сухоцька // Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 132-135. https://uchika.in.ua/materiali-zvitnih-naukovih-konferencij-fakuletetu-pedagogichno.html
  2. Сухоцька І.Б. Психологія спілкування спеціального педагога у процесі корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / І.Б. Сухоцька // Зб. тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування». – Львів, 2020. – С. 71-74.

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях:

  1. 18-19 листопада 2020 року участь у роботі ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», м. Київ, 16 год, кількість кредитів ЄКТС – 0,5. Наказ № 194 від 18.11.2020 (Сертифікат).
  2. 19-21 жовтня 2020 року участь у Всеукраїнській школі професійної майстерності фахівців інклюзивної освіти в рамках проєкту «Академія всебічного супроводу особливих дітей та їх родин» 16 год.,  м. Рівне (Сертифікат).
  3. 12-13 травня 2016 р. участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції», м. Львів (Сертифікат).
  4. 26-27 березня 2016 року  участь у Міжнародному проекті «Освіта ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства», пройшла навчання в обсязі 12 годин за програмою «НЕОРИТОРИКА», м. Львів (Сертифікат).

Біографія

Народилася 18 січня 1988 року в селі Біле Перемишлянського району Львівської області. Українка, громадянка України.

З вересня 1996 року по червень 2004 року навчалася у Білецькій загальноосвітній школі. У цьому ж році продовжила навчання у Дунаївській загальноосвітній середній школі, де в червні 2006 року отримала атестат про середню освіту.

2006-2011 рр. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фольклористика” та здобула кваліфікацію магістр філології. Викладач української мови, літератури та фольклору.

З вересня 2011 року по серпень 2013 року працювала лаборантом навчального кабінету Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка.

З вересня 2013 року  до 2015 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри корекційної педагогіки та інклюзії філологічного факультету, а згодом факультету педагогічної освіти.

З 2015 р. переведена на посаду секретаря деканату факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014-2015 рр. працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.

З вересня 2016 р. обрана за конкурсом і прийнята на посаду асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, тепер кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.

У 2016-2018 рр. здобула другу вищу освіту за напрямом “Корекційна освіта”, професійна кваліфікація “Вчитель-дефектолог. Логопед дошкільних, шкільних і соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку” у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Тематика: Сучасні підходи до організації психолого-педагогічного діагностичного обстеження мовлення дітей з особливими освітніми потребами, 36 год. Сетрифікат ААЛ-0213 від 26.02.2021 р.

Нагороди

У 2015 році отримала грамоту ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, проф. Мельника В.П., за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у професійній діяльності.

Розклад