Сухоцька Іванна Богданівна

Посада: асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Електронна пошта: ivanna.sukhotska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Формування готовності майбутніх фахівців соціальної роботи до професійної діяльності в умовах інклюзивного середовища.

 

Курси

Публікації

Публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Сухоцька І. Б. Інклюзивно-ресурсний центр в системі соціальної роботи. Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 59. С. 207-211. URL: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2023/59/44.pdf (Index Copernicus International).
 2. Сухоцька І. Б. Психологічні особливості комунікативної діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку / І. Б. Сухоцька // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 22. 2021. С. 106-110. URL: http://habitus.od.ua/journals/2021/22-2021/20.pdf (Index Copernicus International).

Публікації у фахових виданнях України:

 1. Сухоцька І. Б. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у закладах вищої освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного середовища. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2022. Випуск 37. С. 173–180. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11656
 2. Сухоцька І. Б., Кашуба Л. В. Лінгвориторичні аспекти вивчення розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Випуск 30. С. 57–65. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/visnyk/30/anno/06.pdf

Наукові публікації у інших виданнях:

 1. Сухоцька І. Б. Толерантність як складова професійної діяльності соціального працівника в умовах інклюзивного середовища. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів”. Львів. 2024. C. …
 2. Сухоцька І.Б. Сучасні підходи у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів. 2024. С. …
 3. Сухоцька І.Б. Вплив глобалізаційних процесів на зміст підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука та освіта під впливом глобальних викликів” / International scientific and practical conference “Science and education under the influence of global challenges”. Чернігів. С. 115-117. URL: Міжнародна конференція – researcheurope.org
 4. Сухоцька І. Б. Сучасні тенденції підготовки фахівців соціальної сфери до професійної діяльності в
  умовах інклюзивного середовища. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів”. Львів. 2023. С. 247-249. Збірник-матеріалів_2023[1271].pdf
 5. Сухоцька І. Б. Соціально-педагогічна підтримка сімей, які виховують дітей з ООП в умовах війни. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука, освіта і суспільство: актуальні проблеми теорії та практики”. Кропивницький. 2023. С. 36-38. https://drive.google.com/file/d/1uKmnpoOn9tchNiKsoRYuXBgfUMZ3TmxC/view
 6. Сухоцька І. Б. Комунікативна компетентність як складова професійної діяльності соціального педагога. I International Scientific and Theoretical Conference «TECHNOLOGIES AND STRATEGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS». Стокгольм, SWE. 2022. С. 15-16. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/27.05.2022/748
 7. Сухоцька І. Б. Соціальні послуги сім’ям які опинилися в складних життєвих обставинах. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2022.
 8. Сухоцька І. Б. Консультування як складова професійної діяльності соціального працівника. Студентська молодь у науці: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Хмельницький: ХГПА. 2022. С. 158-161.
 9. Сухоцька І. Б. Психологія спілкування спеціального педагога у процесі корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Зб. тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування”.  Львів. 2020.   С. 71-74.
 10. Сухоцька І. Б. Особливості навчання зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами фразеології. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів. 2017. С. 132-135. https://uchika.in.ua/materiali-zvitnih-naukovih-konferencij-fakuletetu-pedagogichno.html

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях:

 1. 22 лютого 2024 року участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів”. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів.
 2. 6-7 лютого 2024 року участь у Звітній науковій конференції факультету педагогічної освіти,  Львівський національний університет імені Івана Франкам. м. Львів.
 3. 30 січня 2024 року участь у Міжнародній науково-практичної конференції “Наука та освіта під впливом глобальних викликів”. м. Чернігів. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Sertyfikat_30-sichnia_2024-scaled.jpg
 4. 27 жовтня 2023 року участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції “Теоретичні та практичні формування освітнього простору: світовий та вітчизняний вимір”, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Sertyfikat_Sukhotska_27.10.23.pdf
 5. 13-14 квітня 2023 року участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів”. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів (Сертифікат).
 6. 10 березня 2023 року участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Наука, освіта і суспільство: актуальні проблеми теорії та практики”, м. Кропивницький https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/20230911_215953-scaled.jpg
 7. 27 травня 2022 року участь у I International Scientific and Theoretical Conference «TECHNOLOGIES AND STRATEGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS». Стокгольм, SWE. ГО Європейська наукова платформа. Захід включено до Каталогу міжнародних наукових конференцій ACADEMIC RESEARCH INDEX. Збірнику наукових праць «SCIENTIA» присвоєно закордонний ISBN та DOI. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Ivanna-Sukhotska_Sertyfikat_traven-2022.pdf
 8. 19 травня 2022 року участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи», присвяченій Міжнародному дню сім’ї. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ННЦ «Педагогіка і психологія вищої школи» ІВО НАПН України, м. Івано-Франківськ.
 9. 12 травня 2022 року участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Студентська молодь у науці». Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Наукове товариство студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, м. Хмельницький. 6 год, кількість кредитів ЄКТС – 0,2. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/20220530_224238-scaled.jpg
 10. 2-4 лютого 2022 року участь у Звітній науковій конференції факультету педагогічної освіти,  Львівський національний університет імені Івана Франкам. м. Львів.
 11. 18-19 листопада 2020 року участь у роботі ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», м. Київ, 16 год, кількість кредитів ЄКТС – 0,5. Наказ № 194 від 18.11.2020 (Сертифікат).
 12. 19-21 жовтня 2020 року участь у Всеукраїнській школі професійної майстерності фахівців інклюзивної освіти в рамках проєкту «Академія всебічного супроводу особливих дітей та їх родин» 16 год.,  м. Рівне (Сертифікат).
 13. 12-13 травня 2016 р. участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції», м. Львів.
 14. 26-27 березня 2016 року  участь у Міжнародному проекті «Освіта ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства», пройшла навчання в обсязі 12 годин за програмою «НЕОРИТОРИКА», м. Львів (Сертифікат).

Біографія

Народилася 18 січня 1988 року в селі Біле Перемишлянського району Львівської області. Українка, громадянка України.

З вересня 1996 року по червень 2004 року навчалася у Білецькій загальноосвітній школі. У цьому ж році продовжила навчання у Дунаївській загальноосвітній середній школі, де в червні 2006 року отримала атестат про середню освіту.

2006-2011 рр. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фольклористика” та здобула кваліфікацію магістр філології. Викладач української мови, літератури та фольклору.

З вересня 2011 року по серпень 2013 року працювала лаборантом навчального кабінету Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка.

З вересня 2013 року  до 2015 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри корекційної педагогіки та інклюзії філологічного факультету, а згодом факультету педагогічної освіти.

З 2015 р. переведена на посаду секретаря деканату факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014-2015 рр. працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.

З вересня 2016 р. обрана за конкурсом і прийнята на посаду асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, тепер кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.

У 2016-2018 рр. здобула другу вищу освіту за напрямом “Корекційна освіта”, професійна кваліфікація “Вчитель-дефектолог. Логопед дошкільних, шкільних і соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку” у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З вересня 2022 р. переведена на кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.

З 12 вересня 2021 р. здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Галузь знань 01 Освіта\Педагогіка. Спеціальність 001 Освітні, педагогічні науки.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Тематика: Сучасні підходи до організації психолого-педагогічного діагностичного обстеження мовлення дітей з особливими освітніми потребами, 36 го д. Сетрифікат ААЛ-0213 від 26.02.2021 р.

Нагороди

У 2015 році отримала грамоту ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, проф. Мельника В.П., за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у професійній діяльності.

Розклад