Михайлишин Романа Іванівна

Посада: методист Педагогічного коледжу , асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: romana.mykhaylyshyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

педагогіка, соціально – педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків, каліграфія, писанкарство

Курси

Публікації

 1. Дитина в українській етнопедагогіці Мирослава Стельмаховича. Розвиток польської та української педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст..) Дитина в педагогічній теорії і практиці. Т.3. – Вроцлав, 2014. – С.51-60.
 2. Іван Ющишин про вивчення Шевченка в Галичині (кінець ХУІІ – початок ХІХ ст.). Матеріали наукової конференції «Філософсько-педагогічні погляди Т.Г.Шевченка і сучасність»,  5 бер. 2014р. [Текст]. – Львів: Сполом, 2014. – С.97-105.
 3. Особистість вчителя у педагогічній спадщині Бориса Грінченка. Борис Грінченко [Текст]: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.79-90.  (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. ІУ).
 4. Учитель та його професійна підготовка в педагогіці К.Д.Ушинського.
 5. Костянтин Ушинський [Текст]: наук. праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2014. – С.121 – 132. (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. УІ).
 6. Іван Ющишин про роль сиротинських фондів у підтримці шкільної молоді Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки. Т.4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ- ХХІ ст.):зб. наук. пр./за ред.. Д.Герцюка і І.Мищишин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.229 -237.
 7. Українські національні традиції сімейного виховання дітей і молоді. Wychowanie w rodzinie family upbringing / Tom IX (1/2014) / Wroclaw – Jelenia Gora. 2014.  – С. 219-242.
 8. Особистісно орієнтований підхід у науково-методичній роботі у процесі підготовки майбутнього педагога. Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. Львів:Сполом, 2014. – С.189-196.
 9.  Педагогічна практика як фактор професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Матеріали   всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти». – Хмельницький, 2015. – С. 87-90.
 10.  Вивчення творчості Шевченка в Галичині (кінець ХУІІІ – початок ХІХ століть):історично-педагогічний аспект. Тарас шевченко:Апостол правди і науки: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.546-554.
 11.   В гармонії з життям. Григорій Васянович – син співучого Полісся. Львів «Сполом», 2015. – С.80, 149-152.
 12.  Концепція української національної освіти та виховання у педагогічній спадщині Івана Ющишина. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 18  – С.147-151.
 13.  Впровадження сучасних інноваційних педагогічних  технологій у процес підготовки майбутнього педагога-дошкільника. Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції  02 жовтня 2015 року)/ (Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.- Хмельницький: ХГПА, 2015. – С.169-173.
 14.  Андрагогічна  складова педагогічної спадщини Івана Ющишина. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІст.). Т.5. Освіта дорослих в Польщі та Україні (ХІХ-ХХІст.). Під редакцією Анни Гаратик, Вроцлав, 2015. – С.89-97.
 15. Духовно-гуманістичне виховання в теорії і практиці В.О.Сухомлинського. Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання: зб матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград:Ексклюзив-систем, 2015. – С.253-259.
 16. Роль  декоративно-прикладного мистецтва  у формуванні міжкультурної компетенції.  Rocznik Polsko-Ukraiński. Tom XVII. Częstochowa,  2015. – С.529-537.
 17. Національно-патріотична діяльність митрополита Андрея Шептицького. Андрей Шептицький [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – 328с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.7). – С.264-275.
 18. Роль товариства «Взаємна поміч українського вчительства» в організаційно-дидактичній діяльності українських приватних шкіл в Галичині (1905-1939рр.) Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ ст.). Збірник наукових праць. Том 6. Приватна освіта в Україні і Польщі:історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку/ за ред. Д.Герцюка і І.Мищишин. – Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С.197-204.
 19.  Метод проектів  у початковій школі як педагогічна технологія. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 30, 2016. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С.43-53.
 20.  Система національного виховання за Русовою.  Софія Русова  [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Сполом, 2016. – С.     . (Серія: Видатні українські педагоги,  вип. 8 ).
 21. Толерантна культура як професійно-важлива якість майбутнього соціального педагога. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 80-82.
 22. Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. –   С. 11-18.

 

Розклад