Деркач Юлія Ярославівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: yuliya.derkach@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

інноваційні методи вивчення іноземної мови ;

моделюючі аспекти процесу викладання іноземної мови;

естетизація виховного та навчального процесу.

Курси

Публікації

Навчально-методичні видання:

1.Деркач Ю.Я. Естетична складова у підготовці майбутнього вчителя: навч.посібник/ Юлія Деркач . – Львів : Сполом, 2015. –102с.

2. Деркач Ю. Я., Задунайська Ю. В. Навчальний посібник з граматики англійської мови. Теорія і практика / Ю. Я. Деркач, Ю. В. Задунайська. – Львів : Сполом, 2017. – 108 с.

3.Yuliya Derkach. Prospects and Continuity of Preschool and Primary Education in the Light of History and Modern Challenges/ Yuliya Derkach, Marta Prots// Trends and Prospects of the Education System and Educators’ Professional Training Development. – Lumen, 2020. 37-53. – 536 с. // https://lumenpublishing.com/lumen-open-books/index.php/lumen/catalog/book/3 https://doi.org/10.18662/978-1-910129-28-9.ch003

 

Статті у фахових та наукових виданнях:
1.Деркач Ю. Я. Взаємозв’язки форм і методів естетичного виховання студентів педагогічного коледжу / Ю. Я. Деркач // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – 2012. – № 5. – С. 1                            

2.Деркач Ю.Я.Особливості методів естетичного виховання майбутніх учителів початкової школи під час вивчення іноземних мов/Ю.Я. Деркач// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: наук. зб. –2015. –вип.53. – С.102-109.

3.Тестування як ефективний засіб поточного контролю на уроках іноземної мови / Ю. Я. Деркач , Т. В. Романів, // Науковий журнал «Молодий вчений» – 2018. − № 9(61) – С. 400−402. . (Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, РИНЦ, Scholar Google,   CiteFactor, OAJI, Research Bible)  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/90.pdf

4. Деркач Ю. Я., Біб О. С. Формування навичок читання англійською мовою з використанням наочності у початковій школі / Ю. Я. Деркач, О. С. Біб // Молодий вчений. – 2018. – Вип. 9 (61). – С. 27-31. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/8.pdf

5.Деркач Ю.Я., Баран У.А. Самоконтроль у навчанні англійської мови в учнів початкової школи з використанням комп’ютерного тестування / Ю.Я. Деркач,У.А Баран// Науковий журнал “Молодий вчений” – 2018 – № 9(61) http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/89.pdf 

6.Деркач Ю.Я. Професійне вигорання педагогів – теоретико-практичний аспект / Н.  Мачинська, Ю. Деркач // Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2019. – № 2 (59). – С.28-35. http://npo.kubg.edu.ua/numbers/50-arkhiv-nomeriv-2019-roku/109-2-2019.html

7.Деркач Ю.Я. Вульчин М.Б., Пикулицька З.С., Деркач Ю.Я. Використання засобів наочності у процесі інтегрованого навчання на уроках у початковій школі / М.Б. Вульчин, З.С. Пикулицька, Ю.Я. Деркач // Науковий журнал «Молодий вчений». –  № 6 (70) – Львів, червень 2019.С.76-80. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/17.pdf

8.Деркач Ю.Я., Лавро О. О. Професійна підготовка вчителів початкових класів Великобританії. «Молодий вчений» № 6 (94) червень, 2021. С. 159-162. https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/743/716 (Index Copernicus)

9.Yuliya Derkach.Formations of readiness of the primary school teacher for professional development in the contex of vocational training/ Y.Derkach, N.Machynska// Вісник Львівського університету.Серія педагогічна.2019.Випуск 34.С.139–147 Visnyk of Lviv University. Series Pedagogics. 2019. Issue 34. P. 139–147 http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.1058

10.Yuliya Derkach.Types and forms of professional development of a preschool techer in in-service training/Деркач Ю.Я.,  Мачинська Н.І,.Панькевич Ю.В//Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2020. – № 2 (63). – С.72-77. http://npo.kubg.edu.ua/issue/archive

Статті у зарубіжних наукових виданнях:
1. Стахів М.О., Нос Л.С., Деркач Ю.Я. // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie – Nr 1. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2015. – С. 109-112.

2.Yuliya Derkach. Spiritual and Moral Culture as the Component of the Professional Culture of Teacher. Pedagogical Studies, Social, educational and art problems,Volume26,Wydavnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce,Poland. http://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/26.pdf ( Index Copernicus)

3.Derkach Yuliya. Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators. / Halian Ihor, Machynska Natalia, Lozynska Svitlana, Nos Liubov, Derkach Yuliya, Prots Marta, Popovych Ihor. / Revista Inclusiones Vol: Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre, 2020, Р. 512-528 (Web of Science)https://www.revistainclusiones.com/gallery/43%20VOL%207%20NUM%20ESPECIAL%20EUROASIA%20JULIOSEPTIEMBREEE2020REVINCLUSIOO.pdf

4.Yuliya Derkach. Theoretical and practical aspects of valeology – the constituents of the system of preschool education / Machynska, N., S., Dekach, Y., & Vinarchuk, N. / Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 2021, Р. 447-461 ( Web of Science)

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2972

Біографія

Народилася та виросла у Львові.
Освіта:
Середня школа № 91 м. Львів
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка;
Львівський національний університет імені Івана Франка.

Аспірантура

Досвід роботи:
Приватна школа « Бізнесу 777», вчитель іноземної мови;
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач іноземної мови;
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Проекти:

Українсько-шведський проект ” Human Values in Education” ( 2007-2010).

Стажування:

Jonjoping University ( Sweden,Швеція 2009)

Університет  Гранта МакЮена Едмонтон (  Канада 2010)

Жешувський університет (Польща 2017)

Інститут Англістики та Американістики Віденського університету ( м. Відень  Австрія 2018)

Приватний університет імені Зигмунда Фрейда( м. Відень  Австрія 2018)

Uppsala University ( м. Уппсала, Швеція 2023)

Наукові досягнення:
Кандидат педагогічних наук (2013 р.)

Вчене звання доцента (2020р.)

Навчальні дисципліни, які читає:

Теоретичний курс англійсьої мови
Полікультурна компетентність учителя англійською мовою

Основи міжкультурної комунікації англійською мовою
Дитяча англійська література

Нагороди

Грамота відділу освіти Шевченківської районної адміністрації ( наказ № 7 від 26.01.04).

Грамота Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  (2015).

Методичні матеріали

Розклад