Вибіркові дисципліни 016

Методика викладання корекційної психопедагогіки
Основи психічного здоров’я
Організація діяльності центрів денного перебування дітей із психофізичними порушеннями
Корекційна допомога особам після травми
Апаратні методи діагностики та корекції осіб з психофізичними порушеннями
Правові аспекти інклюзії
Пост-травматичний стресовий розлад: проблеми комплекскої допомоги
Конфлікти в педагогічній діяльності (англ. мовою)
Meтодика викладання корекційної андрагогіки
Менеджмент в освіті
Професійна комунікація спеціального педагога
Спеціальні методики психотерапії та психокорекції у роботі з особами з порушенням розвитку
Інноваційні методики в діяльності шкіл з інклюзивним навчанням (англ. мовою)