Інноваційні технології підготовки педагогічних кадрів для системи педагогічної освіти (012 «Дошкільна освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Ростикус Н. П.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51Ростикус Н. П.

Матеріали

Семінарсько-практичне 03.12.2020

Практичне 3

Індивідуальне завдання

Практичне 2

Практичне 1

Силабус:

Завантажити силабус