Музичне мистецтво з методикою навчання

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6Array, ФПШ-33, ФПШ-32, ФПШ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних розпочати плідну творчу працю в загальноосвітніх закладах та активно впроваджувати у навчально-виховний процес науково-методичні досягнення зумовлені сучасними тенденціями суспільного розвитку.

Предмет: охоплює завдання, зміст, форми і методи викладання музичного мистецтва в загальноосвітній школі, принципи та закономірності музично-естетичної діяльності; організацією позакласної та позашкільної роботи і передбачає впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій, та науково-методичних досягнень.

Зміст курсу:
Музика як мистецтво
Поняття про музичну форму
Поняття про музичні стилі
Основи музичного навчання
Мета, завдання, принципи музичного виховання.
Урок музики- основна форма музичного навчання в початковій школі.
Історія музичного виховання .

Рекомендована література

а) Основна
1. Амлінська Р. Музичні ігри. – К.: Муз. Україна, 1991. – 168 с.
2. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1– 4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989. – 230 с.
3. Кушка Методика музичного виховання дітей. – Вінниця „Нова книга”, 2007. – 216 с.
4. Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.
5. Масол Л. Методика навчання мистецтва у початковій школі. – К.: „Ранок”, 2006. – 255 с.
6. Печерська Е. Уроки музики в початкових класах. – К.: „Либідь”, 2001. – 170 с.
7. Поплавська Ю. Методика навчання музичної грамоти в початковій школі. – В.: Нова книга, 2007. – 128 с.
8. Побережна Г., Щериця Т., Загальна теорія музики. – К.: Вища школа, 2004. – 298 с.
9. Ростовський О. Методика викладання музики в початковій школі. – Тернопіль: Навчальна книга „Богдан”, 2000. – 213 с.
10. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. С.256.
11. Голик Г. Музичне виховання в українській школі. – Дрогобич: Вимір, 1998.- 180 с.
б) Додаткова
1. Колесса Ф. Шкільний співаник. – К.: Муз. Україна, 1991. – 223 с.
2. Павлючнеко С. Елементарна теорія музики.- К.: Муз. Україна,1980. – 152 с.
3. Ростовська О. Методика викладання музики в основній школі. Тернопіль: Навчальна книга „Богдан”, 2000. – 270 с.
4. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1990 с.
5. Українське дошкілля Вид. 2. Муз. Україна, 1991
в) Навчально – методичне забезпечення
1. Кутняк І.М.,Мартинів Л.І.,Околович І.М. Гра на музичному інструменті посібник // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 43с. (Рекомендовано вченою радою університету (протокол № 7 від 17.06.2010 р.)
2. Кутняк І.М.,Мартинів Л.І.,Околович І.М. Основи теорії музики посібник // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 55с. (Рекомендовано вченою радою університету (протокол № 6 від 23.05.2013 р.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму