Педагогічне проектування в професійній діяльності вчителя (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714Войтович А. Ю.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ФПШ-41Войтович А. Ю.
ФПШ-42Войтович А. Ю.
ФПШ-43Войтович А. Ю.
ФПШ-44Войтович А. Ю.

Опис курсу

Навчальна програма курсу «Педагогічне проектування в професійній діяльності вчителя»  розроблена для студентів IV курсу факультету педагогічної освіти.

          Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх педагогів системи знань, на яких ґрунтується сучасне педагогічне проектування; набуття ними вмінь і навичок, необхідних для здійснення проектування педагогічних структур і процесів, використання універсального інструментарію та методів проектування.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Організаційно-методичний супровід вивчення навчальної дисципліни

Самостійна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Додатки

Розподіл балів

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус