Педагогічне проектування в професійній діяльності вчителя (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Опис курсу

Навчальна програма курсу «Педагогічне проектування в професійній діяльності вчителя»  розроблена для студентів IV курсу факультету педагогічної освіти.

          Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх педагогів системи знань, на яких ґрунтується сучасне педагогічне проектування; набуття ними вмінь і навичок, необхідних для здійснення проектування педагогічних структур і процесів, використання універсального інструментарію та методів проектування.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Організаційно-методичний супровід вивчення навчальної дисципліни

Самостійна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Додатки

Розподіл балів

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус