Педагогіка (механіко-математичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Мищишин І. Я.,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Мищишин І. Я.

Опис курсу

Дисципліна розроблена для студентів ІІ курсу механіко-математичного факультету, спеціальності “Середня освіта”.

Метою курсу є: формування у студентів педагогічного мислення, оволодіння знаннями, уміннями й
навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, розвиток
розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі
рівноправних суб’єктів, партнерів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є:

  • оволодіння студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу;
  • сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та
    форм організації навчання; філософських основ сучасного українського виховання;
  • формуванні адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної
    взаємодії суб’єктів обопільної діяльності;
  • застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності
    під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Базова

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус