Педагогіка і психологія вищої школи (історичний ф-т, 6 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Цюра С. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932доцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»
Спеціалізація: «Карпатський регіон: археологія та етнологія»
«Світова історія: минуле та виклики сучасності»
Факультет історичний, магістри І курс

Метою викладання дисципліни є вироблення магістрами особистісної концепції педагогічної діяльності у закладі вищої освіти, що є основою для систематизації психологічних та педагогічних знань і умінь, практичного досвіду. Основними завданнями є: формування знань про принципи та чинники розвитку психічних якостей, пізнавальних процесів та індивідуальних особливостей у юнацькому та дорослому віці; систематизація знань про вищу освіту як ключовий етап професійного розвитку особистості, її професійного мислення, компетентності та самосвідомості;формування знань психолого-педагогічних засад, умінь та навиків організації навчально-виховного процесу у вищій школі; набуття студентами умінь психолого-педагогічного аналізу та прийняття педагогічно доцільних рішень; формування у магістрів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної викладацької діяльності.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму