Педагогіка вищої школи (фізичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мищишин І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Мищишин І. Я., доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів-магістрів фізичного факультету.
Метою викладання навчальної дисципліни „Педагогіка вищої школи” є вироблення
студентами особистісної концепції педагогічної діяльності у закладі вищої освіти, що є
основою педагогічних знань та умінь.
Основними завданнями вивчення дисципліни Педагогіка вищої школи є:
 формування у студентів знань головних положень сучасної філософіїосвіти;
 формування знань, умінь та навиків організації навчально-виховного процесу у вищій
школі;
 набуття студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій у вищій школі та
прийняття педагогічно доцільних рішень;
 формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей
викладача вищої школи та концептуального бачення власної викладацької діяльності.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Методичні рекомендації до семінарських занять