Практика усного і писемного мовлення (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Опис курсу

Метою курсу є формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (мовної, мовленнєвої, соціолінгвістичної, соціокультурної, прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування на побутовому рівні, в академічному середовищі та для педагогічної діяльності майбутніх вчителів початкової школи.

Завданнями курсу є формування у студентів вміння здійснювати усне і писемне спілкування в типових ситуаціях побутової, професійної і культурної сфер життя;

виховування у студентів культури усного та писемного спілкування, позитивного ставлення до іноземної мови, культури народу, мова якого вивчається; розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користування нею як засобом спілкування.

Рекомендована література

test-1 (Англійська мова з практикумом)

English_Grammar_in_Use_-_Fifth_Edition-learnenglishteam.com-1

oxford_guide_to_english_grammar

Рекомендована література (практика усного і писемного мовлення)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму