Психологічна допомога при посттравматичному синдромі

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Постравматичний стресовий розлад: проблеми комплексної допомоги»  призначена для студентів практичних психологів. Вивчення дисципліни має за мету дати магістрам корекційної психології основи знань психологічної реабілітації та розвитку вмінь реабілітаційної роботи психолога. У рамках навчального курсу магістри – корекційники отримають змогу ознайомитись з поняттями стресу, психологічної травми, психологічної кризи, механізмами психологічного захисту та допінг – стратегіями, механізмами адаптації. Зможуть розвинути навики реабілітаційної психотерапевтичної роботи у ситуації травми працівника правоохоронних органів.

Навчальна дисципліна допоможе магістрам у їх майбутній роботі з різними категоріями потребуючих клієнтів, першочергово в системі інклюзивної освітньої практики. Вивчення дисципліни є надзвичайно актуальним, оскільки індекс інформаційної, емоційної, загалом розумової напруги в сучасних умовах глобалізованого суспільства зумовлює часте перебування у стресовій ситуації, що безумовно вимагає від спеціаліста психокорекційника вмінь справлятися із цими ситуаціями та вмінь працювати з людиною, що потрапила у кризу.

Такий фахівець повинні не лише володіти теоретичними знаннями стосовно роботи у кризовій ситуації різних категорій населення. Починаючи від дітей, а й володіти навиками такої роботи. Саме тому навчальний курс включає ряд практичних тренінгових занять, які спрямовані на розвиток вмінь та навиків роботи психолога з клієнтом у стресовому та кризовому стані.

Протягом навчального семестру студенти отримають змогу ознайомитись практично застосувати тренінги, розв’язування психологічних завдань та аналіз психологічних проблемних ситуацій, які виникають у практиці психокорекційної фахової діяльності, проведення психологічних досліджень та ін.

На основі вивчення навчальної дисципліни передбачено написання курсової роботи.

Рекомендована література

 1. Алдер X. НЛП: сучасні психотехнології . Спб., Пітер, 2000.
 2. Александров А. А. Особистісно – орієнтовані методи психотерапії. Спб., Мова, 2000.
 3. Александровській Ю. А. Пограничні психічні розлади. – М.: Медицина, 1993. – 399 з.
 4. Александровский Ю.А. (ред). Психіатрична допомога при землетрусах. М., МЗ СРСР, 1989.
 5. Александровский Ю.А. Психічні розлади в час і після надзвичайних ситуацій // Психіатрія і психофармакотерапія, 2001 №4т.З.
 6. Александровській ЮА, Лобастов О.С., Спивак Л.И., Щукин Б.П. Психогенії в екстремальних ситуаціях. М., 1991.
 7. Алексеева Л.С. Про насильство над дітьми в сім’ї. Http://2001. ru/Socls/Articles/2003 <http://isras.ru/Socls/Articles/2003>.. .04/Alexeeva.doc. 2002
 8. Алешина Ю. Е. Индивидуальное і сімейне психологічне консультування. М., 1999.
 9. Алієв X. Захист від стресу. Як зберегти і реалізувати себе в сучасних умовах. – М., 1996.
 10. Анн Л. Психологический тренінг з підлітками. Спб., Пітер, 2003.
 11. Анохин П.К. Нариси по фізіології функціональних систем. М., 1975.
 12. Антонян Ю.М. Тероризм. М., 1998.
 13. Анциферова Л. И. Личность в скрутних життєвих умовах: переосмислення, перетворення ситуацій і психологічна защита// Психологічний журнал 1995 № 1. З. 3-19.
 14. Анциферова Л. И. Человек перед лицем життя і смерті // Російський менталітет: питання психологічної теорії і практики / Під. ред. К.А. Абульханової і ін. – М., 1997. З. 44-55.
 15. Аршавській В. У., Ротенберг B.C. Пошукова активність і її вплив на експериментальну і клінічну патологію // Журн. вищій нервовій діяльності. 1976. № 2. Т. 26. З. 424 – 428.
 16. Березкина-Орлова В.Б., Баскакова М.А. тілесно-орієнтована психотехніка актора (методичні рекомендації до проведення тренінгу) //Хрестоматия по тілесно-орієнтованій психотерапії і психотехніці. Під ред. У. Баськакова. М., Сенс, 1997.
 17. Войцех В.В. Чинники ризику повторних суїцидальних спроб // Соціальна і клінічна психіатрія. 2002. № 3. З. 14-21.
 18. Колодзін Б. Как жити після психологічної травми. М., Шанс, 1992.
 19. Кондратенко С. Избранные аспекти роботи з горем в геш-тальт-методі // Російський гештальт. Вип. 5 / Під ред. Н.Б.Дол-гополова, Р.П.Ефимкиной. Новосибірськ: Науково-навчальний центр НГУ, 2003.
 20. Кондратенко В.Т. Суїцидальноє поведінка // Психологія екстремальних ситуацій: Хрестоматія / Сост. А. Е. Тарас, До. У. Сельченок. Мінськ, Харвест, 1999.
 21. Леонгард К. Акцентуированные особи: Київ, 1989.
 22. Лендіс Р. Продвинутые техніка для роботи з посттравматичними стресовими станами. М., 1996.
 23. Маданес К. Стратегическая сімейна терапія. М., НФ «Клас», 1999.
 24. Мак-дермотт Я., О’коннор Дж., «НЛП і здоров’я», Челябінськ, вид-во «Бібліотека А. Міллера», 1998.
 25. Маклаків А. Г. Личностный адаптаційний потенціал: його мобілізація і прогнозування в екстремальних умовах // Психологічний журнал. 2001. Т. 22. № 1.
 26. Маклаків А. Р., Черемянін З. У., Шустов Е. Б. Проблема прогнозування психологічних наслідків локальних військових конфліктів // Психологічний журнал. 1998. Т. 19. № 2.
 27. Маріщук В., Евдокимов В. Поведение і саморегуляція людини в умовах стресу. – Спб.: Вересень, 2001.
 28. Меграбян А.А. Особа і свідомість. М., 1978.
 29. Меновщиков В. Ю. Введение в психологічне консультування. М., 1998.
 30. Меновщиков В.Ю. Психологічне консультування. Робота з кризовими і проблемними ситуаціями. М., Сенс, 2002
 31. Минигалиева М.Р. Психологічна допомога первинним жертвам катастроф і терористичних актів // Психологія зрілості і старіння № 4 (16), зима, 2001.
 32. Міхайлова Н. Ф. Систематическое дослідження індивідуального і сімейного стресу і копінга у членів сімей здорових осіб: Дісс. канд. псих, наук / Спб. НДІ ім. В.М. Бехтерева. Спб., 1998. З. 131-140.
 33. МКБ-10. Класифікація психічних і поведінкових розладів. Дослідницькі діагностичні критерії. ВІЗ, Женева, Спб. 1995.
 34. Молтсбергер Дж. Небезпека самогубства: клінічна оцінка і ухвалення рішень. Журнал практичної психології і психоаналізу, 2003 № 1.
 35. Соловьева С.Л. Психологія екстремальних станів. Спб., ЕЛБІ, 2003.
 36. Соонетс Р., Локо Я., Локо Т. і ін. Негідне поводження з дітьми.: Тарту, АТ Атлекс, 2000.
 37. Старшенбаум Г.В., Амбрумова А.Г. Форми і методи кризової психотерапії. Методичні рекомендації (з правом перевидання місцевими органами охорони здоров’я). Московський науково-дослідний інститут
 38. Тарабріна Н. У., Лазебная Е. О. Синдром посттравматичних стресових порушень: сучасний стан і проблеми // Психологічний журнал. 1992, т. 13 № 2, з. 14-29.
 39. Черепанова Е. М. Саморегуляция і самодопомога при роботі в екстремальних умовах. М., 1995.
 40. Черепанова Е.М., Психологічний стрес. М., Академія, 1996.
 41. Шойгу С.К., Кудінов Див., Неживой А.Ф. і ін. Підручник рятувальника. М., МНС, 1997.

Матеріали

Семестровий  план

Тестові завдання з навчальної дисципліни (модуль)

Тестові завдання з навчальної дисципліни (залік)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму