Формування лідерських якостей особистості (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Караманов  О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Караманов  О. В.
доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Головною метою навчальної програми курсу “Формування лідерських якостей
особистості” є ознайомлення майбутніх фахівців з головними питаннями теорії і практики
лідерства. Курс “Формування лідерських якостей особистості” призначений для
з'ясування сутності понять «лідер», «лідерські якості»; допомоги студентам оволодіти
відповідними уміннями й навичками для формування ефективної культури організації
та управління, підготовки соціально активної особистості шляхом формування
відповідних лідерських якостей.

Матеріали