Методика навчання англійської мови в ДНЗ (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни “Методика навчання англійської мови в ДНЗ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму  підготовки 012 «Дошкільна освіта»

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні засади методики навчання англійської мови в ДНЗ; закономірності засвоєння дітьми англомовного матеріалу; програми, принципи, методи, прийоми, форми навчання дошкільників англійській мові.

Мета курсу: формування необхідного і достатнього рівня методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у закладі дошкільної освіти.

Рекомендована література

Рекомендована література. Методика навчання АМ в ДНЗ

Матеріали

Самостійна робота. Методика навчання АМ в ДНЗ

ІНДЗ. Методика навчання АМ в ДНЗ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму