Сайко Христина Ярославівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: khrystyna.sayko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • Практична психологія;
 • Психологічна діагностика;
 • Спеціальна психологія та інклюзія в освіті;
 • Психотерапія;
 • Корекційна педагогіка;
 • Література

Курси

Публікації

Статті у наукових журналах:

 1. Сайко Х. Я. Психологічні особливості корекційних педагогів, які працюють з аутичними дітьми / Х.Я. Сайко // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : ДП : «Інформаційно-аналітичне агенство», 2012. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 23. – С. 579 – 586.
 2. Сайко Х. Я. Професіограма корекційного педагога / Х. Я. Сайко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К. : Видавництво «Фенікс», 2013 – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 16. – С. 427 – 434.
 3. Сайко Х. Я. Особливості емоційного інтелекту корекційних педагогів / Х.Я. Сайко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІV. – Част. 6 – К., 2012. – С. 398–405.
 4. Сайко Х. Я. Психологічні особливості та компетентність фахівців, які працюють з аутичними особами / Х. Я. Сайко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 22. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 411 – 414.
 5. Сайко Х. Я. Психологічні особливості педагогів з різним рівнем ставлення до залучення аутичних дітей в загальноосвітні школи / Х. Я. Сайко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 23. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 395 – 399.
 6. Сайко Х. Я., Шульженко О. Є. Особливості формування професійної компетентності педагогів в умовах включення дітей з аутизмом до загальноосвітнього простору / Х. Я. Сайко, О. Є. Шульженко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 24. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 367–372.
 7. Сайко Х. Я. Суб’єктно-особистісна готовність корекційного педагога до виховання дітей із аутизмом / Х. Я. Сайко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 32. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 274 – 280.
 8. Sayko Khristina. Psychological characteristics of emotional intelligence of teachers working with children with developmental disorders / K. Sayko // The Journal of Education Culture and Society / The international scientific journal by Aleksander Kobylarek. – No. 2. – Wroclaw, 2013. – P. 29 – 35.
 9. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
 10. Сайко Х. Я. Готовність майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми з аутизмом  / Х. Я. Сайко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 34. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 157 – 163.
 11. Сайко Х.Я. Особистісна готовність корекційного педагога до виховання дітей з аутизмом/ Монографія, 2017. – Львів: Тріада Плюс. – 248 с.

Наукове стажування та підвищення кваліфікації:

28-29 квітня 2017 р. взяла участь у семінарі «Психотерапевтична робота з батьками дітей, які потребують чи перебувають у терапії, дітей з обмеженими можливостями і дітей, що пережили психологічну травму» (16 годин)

Біографія

Народилася у місті Львові. У 2005 році закінчила приватну гімназію ім. К. Шептицького.

У 2005 році поступила на філософський факультет, спеціальність психологія у Львівський національний університету імені Івана Франка.

У 2009 році стала лауреатом  “Другого Всеукраїнського конкурсу з гуманітарних наук”.

У 2010 році закінчила навчання та  отримала диплом магістра.

З 2012 по 2017 роки  працювала на посаді вихователя ДНЗ № 165

З  2011 по 2015 роках навчалась в аспірантурі Київського педагогічного університету  імені М. Драгоманова.

У 2016 р. під керівництвом професора Д.І. Шульженко захистила кандидатську дисертацію на тему: «Суб’єктно-особистісна готовність колекційного педагога до виховання дітей з аутизмом».

З 2017 року асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти.

З 2017 року навчаюся у Польсько-Українському проекті – ABC Короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні проблеми.

Розклад