Перелік вибіркових дисциплін, пропонованих кафедрами факультету педагогічної освіти (денна форма)

13.03.2022 | 23:42

Актуально! 

Шановні студенти  І-ІІ курсуденної форми навчання!  

Вашій  увазі пропонується перелік  вибіркових навчальних курсів з коротким описом кожної з  них, підготовлених викладачами кафедр факультету педагогічної освіти.

Знайомтеся  й обирайте  цікаві й корисні для  задоволення ваших освітніх потреб,  особистісного росту навчальні дисципліни!

Перелік  вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, пропонований кафедрами факультету педагогічної освіти, відповідно до навчальних планів  ІІ і ІІІ курсів (3, 4, 5, 6 семестри) на 2022-2023 навчальний рік   (денна форма)

№№ Назва вибіркової дисципліни Прізвище та ініціали викладача Кафедра
З семестр (обирають студенти  І курсу)
1 Педагогіка родознавства доц. Стахів М.О. Початкової та дошкільної  освіти
2 Психологія щастя доц. Сікорська Л.Б. Кафедра спеціальної освіти
3 Кіберсоціалізація особистості в інформаційному суспільстві
доц.  Марчук А.В. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
4 Освітні програми ЄС та можливості для студентів українського університету доц. Заячук Ю.Д. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
5 Інноваційні технології у фітнесі та рекреації проф. Сіренко Р.Р. Кафедра  фізичного виховання  та спорту
4 семестр (обирають студенти  І курсу)
1 Цивілізаційні виклики  і Нова Українська школа проф. Мачинська Н.І. Початкової та дошкільної  освіти
2 Соціопсихологія ефективного фасилітатора Доц. Сулятицький І.В. Кафедра спеціальної освіти
3 Гендерні стереотипи та суспільна активність молоді доц. Корнят В.С. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
4 Формування лідерських якостей особистості  проф. Караманов О.В. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
5 Основи побудови індивідуальних траєкторій здоров’язбереження проф. Шукатка О.В. Кафедра  фізичного виховання та спорту
5 семестр (обирають студенти  ІІ курсу)
1 Педагогічна комунікація доц. Крохмальна Г.І. Початкової та дошкільної  освіти
2 Крос-культурна психологія доц. Семенів Н.М Кафедра спеціальної освіти
3 Тiмбiлдiнг в освітньому процесі доц. Субашкевич І.Р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
4 Психологiя_зовнiшностi_та_iмiджу проф. Квас О.В. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
6 семестр (обирають студенти  ІІ курсу)
1 Екологічна освіта і сталий розвиток доц. Джура Н.М. Початкової та дошкільної  освіти
2 Психологія конфліктів та  засоби їх розв’язання доц. Семенів Н.М. Кафедра спеціальної освіти
3 Розвиток дизайн-мислення доц. Лобода В.В. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
4  Самоосвіта: Як навчитися вчитися? доц. Лещак Т.В. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи