Нормативні дисципліни 231 маг.-2021-2022

Практика (спеціалізація)
Практика виробнича (переддипломна)
Іноземна мова професійного спрямування (англ.)
Психологія вищої школи
Спеціальні методи психотерапії та психокорекції
Проєктний менеджмент соціальної роботи
Психолого-педагогічна оцінка потреб клієнта
Система соціальної роботи
Соціально-психологічна реабілітація
Технології роботи з психотравмою за Концепцією інтегральних методик (КІМ)
Педагогіка вищої школи
Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень
Практикум з психолого-педагогічної та соціальної роботи (в закладах та установах)
Технології активізації і розвитку громади
Соціальна, педагогічна і психологічна робота в громаді