Методика навчання української мови в початкових класах (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Стахів М. О.ФПШ-21, ФПШ-22
432доцент Стахів М. О.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФПШ-21Ростикус Н. П.
ФПШ-22доцент Стахів М. О.
432ФПШ-21Ростикус Н. П.
ФПШ-22доцент Стахів М. О.

Опис курсу

Мета курсу: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично обґрунтованих і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках мови і читання; розвинути в студентів уміння застосовувати теоретичні положення в практиці викладання мови; прищепити навички добору і використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей грамоті, читанню, письму; розкрити принципи з’ясування понять фонетики, граматики, розвитку логічного мислення й усного та писемного мовлення.

Завдання курсу: розкрити зміст і завдання кожного з розділів дисципліни; охарактеризувати науково обґрунтовані і підтверджені досвідом принципи, методи і прийоми роботи з школярами; ознайомити з системою вправ і методикою їх застосування при вивченні мовних одиниць; показати форми підготовки вчителя до організації навчального процесу; підготувати майбутніх учителів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти.

Рекомендована література

Рекомендована література (основна)

Рекомендована література (додаткова)

Матеріали

Практичне заняття 4

Практичне заняття 3

Практичне 2

Практичне 1

Запитання, винесені на залік 2017-2018 н.р.

Навчальна програма українська мова 1-4 класи

Методичні рекомендації до внесених змін у програмі

Питання-винесені-на-іспит

Навчальна програма з української мови 1-4 класи зі змінами

Вимоги щодо оцінювання навчальної діяльності учнів

Календарне планування 1 клас

Календарне планування 2 клас

Календарне планування 3 клас

Календарне планування 4 клас

Тематика курсових робіт для студентів ІІ курсу

Методичні рекомендації

Перелік питань, винесених на залік

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму