Вступ до спеціальності (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мачинська Н. І.ФПШ-11, ФПШ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПШ-11Ростикус Н. П.
ФПШ-12Ростикус Н. П.

Опис курсу

  Програма вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 013 «Початкова освіта».

  Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення здобувачів вищої освіти зі структурою класичного та педагогічного ЗВО, видами навчальних занять у ЗВО, особливостями самостійної та наукової роботи; формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та самовиховання протягом життя, опанування здобувачами вищої освіти основами педагогічних знань та успішним застосуванням їх на практиці, особистісного ставлення до педагогічної діяльності, основними компетентностями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації.

Рекомендована література

Список-літератури

Матеріали

11.12.1018

Практичне 11

Лекція

Практичне 8

Практичне 5

Практичне 6

Додаток до лекції 3

Практичне 3

Додаток до лекції 2

Практичне 2

Коротка історія

Практичне заняття 1

Комплексні контрольні завдання

Перелік питань, винесених на залік

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму