Методологія науково-педагогічних досліджень (біологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ковальчук Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ковальчук Л. О.
доцент Заячківська Н. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для магістрів 1 курсу біологічного факультету спеціальності “014 – середня освіта”. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами методологічних, теоретичних і практичних основ курсу; формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності; ознайомлення студентів з особливостями педагогічних досліджень (з урахуванням фахового спрямування); професійно-педагогічна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” до написання різних видів наукових робіт (у т.ч. й магістерської), а також проведення педагогічних досліджень під час педагогічної практики тощо. У процесі вивчення
навчальної дисципліни відбувається розвиток наукового мислення і наукової культури студентів, формується сукупність значущих для майбутнього фахівця компетенцій: загальні (інструментальні, міжособистісні і системні) компетенції та спеціальні компетенції.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму