Основи міжособистісного спілкування

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кость С. П.ФПД-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПД-51доцент Кость С. П.

Опис курсу

Курс «Основи міжособистісного спілкування» розраховано на здобувачів вищої освіти УI курсу спеціальності «Дошкільна освіта». Вивчення цієї дисципліни надає їм універсальну можливість оволодіти основами науки управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю людини, науки й мистецтва усної публічної переконуючої комунікації, або простіше — мистецтва переконання живим словом.

Тож, основною метою курсу слід вважати створення у здобувачів вищої освіти теоретичної і методологічної основи оволодіння знаннями, вміннями і навичками у галузі соціально-культурної та освітньої комунікації.

Розроблений курс має сприяти підготовці майбутніх висококваліфікованих педагогів, які мають професійно володіти знаннями науки та мистецтва усної міжособистісної комунікації, майстерністю і культурою публічного мовлення та міжкультурного спілкування. Засвоєні знання, практичні вміння й навички допоможуть забезпечити професіоналізм основної фахової діяльності на рівні сучасних вимог тощо.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

  1. Абрамович С. Д. Риторика / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів, 2001.
  2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 342 с.
  3. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування: навч. пос. / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
  4. Джонсон Девид В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Девид В. Джонсон; пер. з англ. В. Хомика. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 287 с.
  5. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 288 с. — (Серія «Альма-матер»).
  6. Піз А. Мова рухів тіла / Аллан Піз, Барбара Піз. – КМ-БУКС, 2015. – 416 с.
  7. Сайтерли І.А. Культура міжособистісних стосунків: навчальний посібник / І.А. Сайтерли. – К.: «Академвидав», 2007. – 239 с.
  8. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О.А. Семенюк, В.Ю. Паращук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. (Серія «Альма-матер»)
  9. Філоненко М. Психологія спілкування: навчальний посібник / М. Філоненко – К. : Центр учбової літератури, 2008.- 224 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-163.html
  10. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник / О.В. Яшенкова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 309 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни

Тести

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму