Кость Світлана Петрівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: svitlana.kost@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

педагогічна комунікація, міжкультурна комунікація, питання медіаграмотності, правовий дискурс ЗМІ.

Курси

Публікації

Вибрані праці

Посібники

Статті у фахових виданнях

  1. Теоретичні поняття і терміни медіаосвіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Випуск 1′ 2017. – С. 178 –186.
  2. Кость С., Липченко Т., Педагогічне спілкування: особливості, закони, функції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор Р. І. Благута. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – Вип. 2. – 204 с. – С. 147 – 155.

Тези науково-практичних конференцій

  1. Кость С.П. Дискурс у замітках на правову тематику: жанрові особливості // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 30 листоп. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – 252 с – С. 53 – 56. 
  2. Кость С.П. Стилі спілкування у професійній діяльності педагога / Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 30. ‒ 646 с. – С. 309 –311.
  3. Кость С. Феномен культури у педагогічній антропології // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – 228 с. – С. 21 – 24.
  4. Кость С. «Сторітеллінг» як засіб формування ефективної риторичної компетенції педагога // «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2018. – 106 с. – С. 35 – 36.

 

Біографія

Доцент кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. І. Франка
Доцент кафедри українознавства Львівського державного університету внутрішніх справ;
Викладач української ділової мови медичного училища ТзОВ Центр «Медик»;
Вчитель української мови та літератури.

Освіта

Самбірське педагогічне училище ім. Івана Филипчака, спеціальність: вчитель молодших класів.
Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціальність: філолог, викладач української мови і літератури.
Науковий ступінь – кандидат наук із соціальних комунікацій; спеціальність 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики.
Тема дисертації: «Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України»).
Вчене звання – доцент кафедри українознавства.

Години консультацій:

вівторок (чис.) з 13.30 до 14.50 – кафедра початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти (каб. 45, вул. Туган-Барановського, 7).

Розклад