Кость Світлана Петрівна

Посада: доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-30

Електронна пошта: svitlana.kost@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

комунікативна компетентність здобувачів освіти, культура професійного мовлення педагога, міжкультурна компетентність здобувачів освіти.

Курси

Публікації

Вибрані праці

Статті у фахових виданнях

  1. Теоретичні поняття і терміни медіаосвіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Випуск 1′ 2017. – С. 178 –186.
  2. Кость С., Липченко Т., Педагогічне спілкування: особливості, закони, функції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор Р. І. Благута. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – Вип. 2. – 204 с. – С. 147 – 155. 
  3. Кость С., Мачинська Н. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня педагогічного профілю до професійної діяльності: практичний аспект / Наталія Мачинська, Світлана Кость // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. С. 148–154.
  4. Кость С.П., Крохмальна Г.І. Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: теоретичний аспект / Світлана Кость, Галина Крохмальна // «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» № 30. С. 80-84 
  5. Бущак І. М., Кость С. П., Пирч М. І. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва / Ігор Бущак, Світлана Кость, Мар’яна Пирч  // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 2 (35). 330 с. С. 206-213. // http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/2013/1933
  6. Крохмальна Г. І., Кость С. П. Сучасні виклики дистанційного навчання в закладах вищої освіти / Галина Крохмальна, Світлана Кость // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 2 (35). 330 с. С. 244-251. // http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/2019/1939
  7. .Кость С. П., Крохмальна Г. І. Методика «storytelling» як засіб формування комунікативної компетентності здобувачів освіти / Світлана Кость, Галина Крохмальна // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – ЛНУ, 2021. – № 35. С.122-130.
  8. Захарчук Т. Кость С. Освітній проект Хелен Дорон в умовах системи дошкільної освіти України / Тетяна Захарчук, Світлана Кость // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – ЛНУ, 2021. – № 35. С. 86-94.
  9.   Мельник І., Кость С. Адаптація дитини з синдромом Дауна в інклюзивні групи закладу дошкільної освіти / Ірина Мельник, Світлана Кость // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – ЛНУ, 2021. – № 35. С. 148-156.
  10. Кость С., Паньків О. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчої діяльності // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – ЛНУ, 2022. – № 37. С. 109-115.

Тези науково-практичних конференцій

     Статті у нефахових виданнях

Колективні монографії

Біографія

Доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені І. Франка
Доцент кафедри українознавства Львівського державного університету внутрішніх справ;
Викладач української ділової мови медичного училища ТзОВ Центр «Медик»;
Вчитель української мови та літератури.

Освіта

Самбірське педагогічне училище імені Івана Филипчака, спеціальність: вчитель молодших класів.
Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність: філолог, викладач української мови і літератури.
Науковий ступінь – кандидат наук із соціальних комунікацій; спеціальність 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики).
Тема дисертації: «Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України».
Вчене звання – доцент кафедри українознавства.

Години консультацій:

вівторок з 13.00 до 14.00 – корпус на вул. Туган-Бароновського, 7

Розклад