Фалинська Зоряна Зенонівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoryana.falynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Автор близько 50 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси: соціальна педагогіка, форми організації навчання та неперервної практичної підготовки фахівців.

Тема кандидатської дисертації: «Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах» (спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»).

 

Опонування та рецензування кандидатських дисертацій:

Курси

Публікації

Статті, включені до науково-метричні бази даних:

 1. RUDENOK, A., ZAKHARASEVYCH, N., ANTONOVA, Z., ZHYLOVSKA, T., & FALYNSKA, Z. (2020). Assessing the Level of Verbal Intelligence in Preschool Children as Important Element of Cognitive Abilities. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 189-198. https://doi.org/10.18662/brain/11.2/82;
 2. Predyk, A. A., Shevchuk, K. D., Falynska, Z. Z., Loik, H. B., & Dziuba, P. M. (2020). Psychological and Pedagogical Aspects of the Development of Integrative Readiness of Future Specialists for Professional Activity. Journal of Education and E-Learning Research, 7(3), 263-269. https://doi.org/10.20448/journal.509.2020.73.263.269.

Розділ монографії у закордонних виданнях:

 1. Bryzhak N. The usage of innovative pedagogical technologies in the process of the future teacher’s professional and practical training / N. Bryzhak, L. Bopko, Z. Falynska // Theory and practice of future teacher’s training for work in New Ukrainian School : monograph. – Prague, 2020. – P. 369-376.

Статті у фахових виданнях:

 1. ФалинськаЗ. З. Аналіз проблеми підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників до управлінської роботи.Демократичне врядування. Науковий вісник. 2008. Випуск 2. 2008. (Електронне фахове видання)
 2. Фалинська З. З. Основні тенденції організації та розвитку практичної підготовки соціальних педагогів у вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельниць­кого. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2010.  Випуск 53, Ч. 3. С. 131-134.
 3. Фалинська З. З. Молодіжна субкультура та її вплив на формування елітарної культури. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2011. Випуск 203, Ч. 3. С. 60-64.
 4. Фалинська З. З. Використання методу проектів у підготовці фахівців  / Фалинська З., Богданюк О., Островська Н. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія.  Чернівці. 2011. Випуск 589. С. 16-22.
 5. ФалинськаЗ. З. Волонтерська практика в системі професійно підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Науковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород. 2013. Випуск 29. С. 230-232.
 6. ФалинськаЗ. З. Зарубіжний досвід практичної підготовні майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи. Науковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород. 2014. Випуск 31. С. 190-192.
 7. Фалинська З. З., Синюк Н. Сутність та зміст професійної діяльності майбутнього соціального педагога. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія.  Чернівці, 2015. Випуск 759. С. 207–213.
 8. Фалинська З. Волонтерська практика в системі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфериНауковий вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород. 2013. Випуск 29. С. 230-232.
 9. Фалинська З. Підготовка працівників соціальної сфери до роботи в інклюзивному середовищі [Електронний ресурс] . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2017. № 4. С. 441–449.
 10. Фалинська З. З. Праксеологічний підхід до практичної підготовки майбутніх магістрів соціальної сфери [Електронний ресурс] . Молодий вчений.  2017. № 12. С. 469-472.  Index Copernicus.

Матеріали та тези наукових конференцій

 1. Фалинська З. З. Освіта і соціалізація дорослих. Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси. 2010. С. 17-20.
 2. Фалинська З. З. Акмеологічний підхід до підготовки педагогічних працівників. Акмеологія – наука XXI століття: підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси – Добрич-Албена (Болгарія), Черкаси. 2011. С. 100-103.
 3. Фалинська З.З., Нос Л.С. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів у сфері соціальної роботи. Соціальна робота:  становлення, перспективи, розвиток  Матеріали lV Міжнародної науково-практичної конференції. Львів. 2018. С. 379-382.
 4. Фалинська З.З. Підготовка магістрів соціальної роботи до інклюзивної освіти. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція корекційної і соціальної педагогіки та інклюзії. Львів. 2018. №3. С. 154-157.
 5. Фалинська З., Паньковецька М. До питання мовленнєвого розвитку першокласників вумовах інклюзивного навчання. Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в інклюзивній та спеціальній освіті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Друкарня. «Справи Кольпінга в Україні». 2019.   С. 121-123.
 6. Горинь М., Фалинська З. До проблем наукового аналізу менеджменту соціальної роботи. Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2019. С. 67-68.
 7.  Лоїк Г.Б., Фалинська З.З. Вибір абітурєнтом освітніх послуг через призму теорії поведінки споживача. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : Збірник тез доповідей III Міжнародної науково- практичної конференції. Мукачево, 2019. С.287-232.
 8. Фалинська З.З. ТРВЗ-технології у підготовці магістрів спеціальної освіти. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти та соціальної роботи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2020. №5. С.139-142.

Навчальні посібники:

 1. Соціальна конфліктологія : Навчальний посібник / Калаур С. М., Фалинська З. З. – Тернопіль: Астон, 2010. – 360 с 3 грифом МОН України (лист № 1/11–4201 від 19.05.10).
 2. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями: Навчальний посібник / Фалинська З. З., Капська А. Й., Олексюк Н. С., Калаур С. М. – Тернопіль: Астон, 2010. – 304 с. З грифом МОН України (лист № 1/11–1411 від 09.03.10).

Біографія

Освіта:

1990 – 1995 – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність “Українська мова та літертура”, кваліфікація – викладач української мови та літератури

2001–2005 – Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут післядипломної освіти, правничий факультет, спеціальність “Правознавство”.

 

Наукові ступені та вчені звання

2006 – науковий ступінь кандидата педагогічних наук (Тема дисертації: “Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах”, спеціальність 13.00.04 – “Теорія та методика професійної освіти”);

2012 – вчене звання доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки;

2013 – член-кореспондент Української академії акмеологічних наук

 

Професійна та наукова діяльність:

1998 – 2011 – керівник виробничої та педагогічної практики навчально-методичного відділу Львівського національного університету імені Івана Франка;

2011 – 2015 – завідувач навчальних, виробничих і педагогічних практик навчально-методичного відділу Львівського національного університету імені Івана Франка;

2000 – 2007 – асистент кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка;

2007 – 2015 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка;

2015 – 2019 – доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка;

з 2019 – доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка

Методичні матеріали

 1. Програма педагогічної практики та методичні поради до її проведення (для студентів фізичного факультету) / Фалинська З. З., Антонюк В.Г. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2001. 40 с.
 2. Методичні рекомендації для проведення соціально-педагогічної практики студентів Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка : Методичні рекомендації / Фалинська З. З. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007.  44 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення практики студентів галузі знань “Менеджмент та адміністрування” Львівського національного університету імені Івана Франка : Методичні рекомендації / Фалинська З. З., Горинь М. О. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2011. 65 с.
 4. Програма педагогічної практики та методичні поради до її проведення (для студентів факультету електроніки) / Фалинська З. З., Антонюк В. Г.  Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2012. 60 с.
 5. Педагогічна практика в закладах освіти : Методичні рекомендації для студентів Ш курсу спеціальності «Соціальна робота» та керівників щодо проходження практики / Фалинська З. , Цимбала О. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2019. 29 с.
 6. Навчальна волонтерська практика : Методичні рекомендації для студентів II курсу спеціальності «Соціальна робота» та керівників щодо проходження практики / Фалинська З. , Цимбала О. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2020. 33 с.

Розклад