Ростикус Надія Петрівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: nadiya.rostykus@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Розвиток мовлення учнів початкових класів. Становлення та розвиток букваристики в Україні.

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях:

  1. Ростикус Н.П.Ситуативні вправи як засіб формування діалогічного мовлення молодших школярів // зб. матеріалів V Міжнародної інтернет-конференції «Глухівські наукові читання – 2015». Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук / Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 25-27 листопада 2015 року. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2016. – С. 41-45.
  2. Лущинська О.В., Ростикус Н. П. Використання мовленнєвих ситуацій та інтерактивної дошки на уроках розвитку зв’язного мовлення  // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31. – Львів. – 2016. – С. 272 – 278.
  3. Ростикус Н. П. Проблеми наукового підходу щодо реформування початкової мовної освіти / Н. П. Ростикус // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 33 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка: редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка.2017. – С. 267-279. 
  4. Ростикус Н. Мовленнєво-комунікативна готовність дітей до навчання української (рідної) мови в початковій школі / Н. Ростикус // Гірська школа Українських Карпат. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»– 2016. – № 15. – С. 198-202.
  5. Ростикус Н. Ситуативні вправи на основі спостережень серед природи / Н. Ростикус // Початкова школа. – 2017. – №6.– С. 5–9.

Тези доповідей:

  1. Ростикус Н.П.Проблеми асистування у роботі з дітьми із ЗПР в системі інклюзивної освіти // зб. матер. Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, м. Кіровоград, 29-30.09.2015 / уклад.О.Е.Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015.  – С. 338-343.
  2. Ростикус Н.П. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів засобами ситуативних вправ.// Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.1. – С. 30-33
  3. Ростикус Н. П. Мовленнєво-комунікативна готовність до навчання української мови в контексті наступності дошкільної та початкової освіти // Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 161-163.
  4. Ростикус Н. Засоби формування діалогічного мовлення на уроках української мови в початкових класах / Матеріали VІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів 27-29 вересня 2016 року. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2016. – С. 29-32.

 

Біографія

Освіта:

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (з відзнакою);

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Досвід роботи:

НВК «Чанизька ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ», учитель початкових класів (2012-2015 рр.);

НВК «Буська ЗОШ І ступеня-гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка», учитель початкових класів (2013-1015 рр.);

Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти            (з 2015 р.).

День і години консультацій:

понеділок 11.00 — 11.50 (чисельник); 13.20— 14.20 (знаменник); середа 16.30 — 17.30 (вул. Антоновича).

Розклад