Марчук Алла Володимирівна

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: marchuk.alla@ukr.net

Наукові інтереси

– Педагогіка творчості

– Компетентнісний підхід в освіти

– Інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології в освіті

– Теорія та методика навчання дорослих

– Технології соціальної роботи

– Корпоративна культура та соціальна відповідальність організаці

Курси

Публікації

Авторка та співавторка понад 90 наукових і навчально-методичних праць, з них 4 монографії (1 – одноосібна), навчальний посібник «Андрагогіка» (одноосібно), статті, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі виданнях, які індексуються наукометричною базою Web of Science.

Біографія

У 1996 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, здобула кваліфікацію «Викладач педагогіки і психології». У 2012 році закінчила навчання в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за напрямом 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, у 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Досвід педагогічної діяльності становить понад 30 років, викладацької діяльності – понад 20 років. З 1997 року працювала у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2008 року працює у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

В аспекті громадської активності – член Всеукраїнського науково-педагогічного товариства імені Григорія Ващенка, член наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті (науковий керівник школи: Сисоєва С. О. – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти).

Професійний розвиток – участь у Проекті «Наукове стажування» (Фінляндія) «Проектний підхід в організації навчального процесу у Фінляндії»; майстер-клас Ш.О. Амонашвілі; курси: «Критичне мислення для освітян»; «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти», «Освітні інструменти критичного мислення», «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE», «Медіаграмотність для освітян», «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ Zoom  та Moodle» та ін.

Розклад