Породько Мар’яна Ігорівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти з навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: maryana.porodko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Логопедична допомога особам з різним рівнем мовленнєвого розвитку, корекція усного та писемного мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра,   здоров’язберігаючі технології у вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями психомоторного розвитку; фізична реабілітація дітей із особливими освітніми потребами, .

Курси

Публікації

Лінк на Googl scholar: 

Статті у науковометричних базах Scopus, Web of Science

 1. Demchenko, I., Zahariichuk, O., Dergach, M., Porodko, M., & Pryzvanska, R. (2022). The psychological and pedagogical aspect of the life quality of citizens with disabilities. Amazonia Investiga11(54),  339-348.

https://doi.org/10.34069/AI/2022.54.06.32

Кандидатська дисертація на тему “Корекція психомоторного розвитку дітей з розладами аутистичного спектра засобами фізичного виховання” (текст)

Статті в інших закордонних виданнях;

Roksolyana Pryzvanska, Mariana Porodko Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod pracy logopedycznej w korekcji mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Knowledge, Education, Law, Management 2022 № 3 (47). С. 23-28

Друковані роботи:

 1. “Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи”. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми ф.в.і спорту. Харків 2003р.№ 16 с.2.
 2. “Адаптація серця юних веслярів до фізичних навантажень впродовж річного тренувального циклу“//Vміжнародна конференція “Адаптаційні можливості дітей і молоді“: Матеріали конференції.-Одеса, 2004.
 3. Динаміка розумової працездатності кваліфікованих гандболісток залежно від спрямованості навантажень та в процесі змагальної діяльності. Сіренко Р., Породько І., Породько М. ЛНУ ім. Ів.Франка, Педагогічний коледж ЛНУ.ім.Ів.Франка. Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/За заг. ред. Р.Р.Сіренко.- Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Іванв Франка, 2008.с.68-71.
 4. Породько М., Маркова К., Породько І. //Вплив занять карате на організм молодшого школяра// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів/За заг. ред. Сіренко Р.Р.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2009. –  с.154-160.
 1. Думич О.І., Породько М.І. Організаційно-методичні аспекти застосування індивідуального і диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів молодшого шкільного віку // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичне виховання і здоров’я людини. Вип. 19: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, – Т.2. – с.75-81.
 2. Органіста М., Породько М. Попередження порушень постави у дітей молодшого шкільного віку/Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – с. 243-249.
 3. Пінчук Ю.В. Породько М.І. Система фізичної реабілітації дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення // Наукового часопису НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 29. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. К., 2015. Вип. 2. – с. 110-120.СИСТЕМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
 4. Стасів П., Породько М., Породько І. Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Галичині// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, магістрантів та аспірантів; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – с. 271-277.
 5.  Олійник У., Породько М., Породько І. Дослідження використання рухливих ігор для покращення фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, магістрантів та аспірантів; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – с. 69-77.
 6. Луцишин Н., Породько М., Породько І. Організація та методика проведення уроків з дітьми молодшого шкільного віку, що відносяться до спеціальної медичної групи // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали V Всеукраїнської конференції; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2016. – с. 69-77.
 7. Вінтун Д., Породько М., Породько І. Шляхи реалізації дидактичних принципів на уроках фізичної культури // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали V Всеукраїнської конференції; Під заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2016. – с.  78-81.
 8. Тези доповіді: «Фізична реабілітація, як комплексний засіб щодо попередження порушень постави у дітей молодшого шкільного віку» II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ортопедагогіки та ортопсихології» Київ 13-14 листопада 2014 р.
 9. М. Породько Фізична реабілітація дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. Метеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція корекційної і соціальної педагогіки та інклюзії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1. – С. 87-89.
 10. . Породько М. І. До питання психомоторного розвитку дошкільників із аутистичним спектром порушень / М. І. Породько // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Випуск 32. Ч 2.: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 69 – 73.ДО ПИТАННЯ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ
 11. Використання методики Вероніки Шернбор для розвитку психомоторики дітей з аутистичним спектром порушень в інклюзивному просторі
 12. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З АУТИСТИЧНИМ СПЕКТРОМ ПОРУШЕНЬ
 13. Породько М. І. Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку з аутизмом / М. І. Породько // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Випуск 33. Ч 2.: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 50 – 55.
 14. Породько М. І. Характеристика занять розвитку психомоторики з дітьми дошкільного віку з аутистичним спектром порушень / М. І. Породько // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Випуск 35. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 66 –71.
 15. Породько М. І. Діагностика мовленнєвої функції дітей відповідно до міжнародної класифікації хворіб / М. І. Породько. // Метеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти та соціальної роботи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2019. – №4. – С.142–145.
 16. Породько М.І. Методичні принципи проведення занять з розвитку психомоторики дітей з розладами аутистичного спектру / М. І. Породько // Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей із спектром аутистичних порушень: метеріали III Міжнародної науково практичної конференцій 3 квітня 2019 року / К.О. Островська, Д.І. Шульженко, Г.С. Піонківська, Є.О. Кузьмінська. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – С.162–166.
 17.  Породько М.І. Методи оцінювання психомоторного розвитку дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень/ М.І. Породько //Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 12 / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – 358 с.
 18. Мар’яна Породько, Анна-Марія Зіньків Комунікативна активність дітей з розладами аутистичного спектра Метеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти та соціальної роботи.  Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.  2021. – №6. – С.88–92.Комунікативна активність
 19. Породько М.І., Шевчук К.М. Готовність до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра студентів психолого-педагогічних спеціальностей ІV-а Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С.50-54
 20. Породько М.І., Шевчук К.М. Адаптивна фізична культура для дітей з розладами аутистичного спектра молодшого шкільного віку. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Другої (ІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 24-25 лютого 2022 року). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 172-175
 21. Породько М.І., Шевчук К.М. Готовність студентів до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру. Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах». Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. С. 5-8.
 22. Породько М.І., Шевчук К.М. Навчання студентів психолого-педагогічних спеціальностей в умовах воєнного часу. Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи «Актуальні проблеми української освіти». Вип. 17. Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2022. С. 66-69.
 23. Породько М.І., Сенів Х. Д. До питання порушень писемного мовлення дітей шкільного віку. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Другої (ІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 24-25 лютого 2022 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 162-166
 24. Породько М.І., Книш Л. О. Пісочна терапія як метод допомоги дітям у кризових обставинах. Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: Матеріали VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 29 листопада 2021 року). Харків : Національна академія Національної гвардії України. С. 22-23
 25. Пахвій Л.Р, Андрейко Б.В, Породько М. І, Призванська Р.А Психологічні особливості емпатії у підлітків з синдромом Дауна //Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2022. -вип.47. Том1-222с. – С. 90-93.
 26. Породько М. Особливості роботи логопеда над викликанням мовлення у дітей з розладами аутистичного спектру дошкільного віку. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Секція спеціальної освіти та соціальної роботи. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2022. – №7. – С.124-127.

 Посібники: Породько М.І. Фізична реабілітація і аутизм: [навч. посіб.] / М.І. Породько. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 53 с. посібник реабілітація і аутизм

3. Методичні розробки:

1.Методика навчання елементів баскетболу молодших школярів засобами рухливих ігор / Уклали: В. Демчишин, М. Породько. – Львів: [Б. В.] – 2012. – 16с.

2.Іван Боберський – батько українського тіло виховання:збірник матеріалів студентської науково-теоретичної конференції/Упорядник М. Породько. – Львів. – 2013. – 40с.

3.Щоденник обліку фізичної підготованості та стану здоров’я студентів Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка /Уклали: М. Породько, О. Думич. – Львів: [Б. В.] – 2015. – 40с.

4.Фізкультура з методикою навчання: навчально-методичні матеріали щодо вивчення курсу для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»/Укладач: М. Породько. – Львів: [Б. В.] – 2015. – 76с.

5. Алтимат (командний спорт з літаючим диском) :Навчально-методичні рекомендації /Укладачі: М. Породько, І. Породько. – Львів. – 2015. – 34с.

6. Методичні рекомендації для написання курсових робіт студентіами денної та заочної форм навчання, напрямів підготовки: 6.010105– «Корекційна освіта» (бакалавар), 016 – «Спеціальна освіта» (бакалавар), 6.010106 – «Соціальна педагогіка» (бакалавар), 231 – «Соціальна робота»] / Автори-упорядники: Л.Б. Сікорська, В.С. Корнят, Л.В. Кальченко, О.М. Цимбала, Л.Р. Дробіт, М.І. Породько – Львів: Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 48 с

7. Бущак О.О., Породько М.І.. Виробнича практика: методичні рекомендації для керівників практики і здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» / / Олена Бущак, Мар’яна Породько – Львів : друкарня ГО «Справа Кольпінга в Україні», 2021. – 22 с.

8. Бущак О.О., Породько М.І., Сухоцька І.Б. Педагогічна практика: програма та методичні рекомендації для керівників практики і студентів ІІ курсу денної форми навчання ОР «магістр» факультету педагогічної освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» / Олена Бущак, Мар’яна Породько, Іванна Сухоцька – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 22 с

4. Участь у конференціях, виступи на семінарах

 1. «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді» V Всеукраїнської науково-практичної конференція (2014р.)
 2. «Проблеми формування здорового способу життя молоді» Всеукраїнська конференція студентів, магістрантів та аспірантів, (2015р., 2016р.)
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ортопедагогіки та ортопсихології» Київ 13-14 листопада 2014р. Тема доповіді: “Фізична реабілітація, як комплексний засіб щодо попередження порушень постави у дітей молодшого шкільного віку”.
 4. II Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми логопедії» Київ 15-16 жовтня 2014р.
 5. Науково – практичний семінар за програмою: “Рука-мозок» нейро-психо-педагогічна корекція розвитку дітей з органічними ураженнями головного мозку, 6-7 травня 2015р. м. Львів
 6. . Круглий стіл з міжнародною участю: «Практична підготовка корекційних педагогів як складова фахового формування студентів для діяльності в умовах інклюзивного простору» з нагоди 10-річчя корекційної освіти в Університеті, 19 листопада 2014р. в м. Львів (Україна)
 7. Семінар «Роль навчально-реабілітаційних центрів у створенні регіонального та корекційно – реабілітаційного освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами». 18-19 вересня 2015р.
 8. Міжрегіональний методично-практичний семінар: «Впровадження проектної технології в початковій школі» 27 жовтня 2015р.м. Львів
 9. I Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми комплексної корекції аутичних порушень» 25-26 жовтня 2016р. м.Київ Тема доповіді: “До питання психомоторного розвитку дошкільників з аутистичним спектром порушень”
 10. Регіональний теоретико-практичний семінар “Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності” 20 січня 2017р. м. Львів. Тема доповіді:”Чинники формування соціальної мобільності вчителя початкової школи в умовах вищого навчального закладу”
 11. Тренінг “Нейрокогнітивна реабілітація: реальний світ є нашою клінікою” 17-18 травня 2017р. м.Львів (18год.)
 12. 29-30. 11. 2016 р. І-й зїзд асоціації корекційних педагогів «Актуальні питання соціалізації дітей з особливи освітніми потребами»
 13. Семінар в рамках підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему: “Психотерапевтична робота з батьками дітей, які потребують чи перебувають у терапії, дітей з обмеженими можливостями і дітей, що пережили психологічну травму”, 28-29. 04. 2017 року, м.Львів (16 год).
 14. Семінар в рамках підвищення кваліфікації «Аутизм: діагностика і терапія» («Аутизм: від дитинства до зрілості»), м. Львів 12-13.08. 2017 року (16 год.)
 15. Семінар в рамках підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему: “Життєздатність з концепцією інтегрованої методології (КІМ) м.Львів 13-14.10.2017 року (16 год.)
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція “Іноваційні підходи в спеціальній освіті” 22-23 червня 2017р. м.Львів. Мастер-клас: “
 17.  II Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми навчання, виховання та корекції розвитку дітей з аутистичними та інтелектуальними порушеннями в інклюзивних закладах освіти” 3-4 квітня 2018р. м. Київ Тема доповіді: “Характеристика занять з розвитку психомоторики дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень”
 18. III Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей із спектром аутистичних порушень” 3 квітня 2019р. м. Київ Майстер-клас: “Використання методики “Розвиваючого руху” у роботі з дітьми з розладами аутистичного спектра дошкільного віку”.
 19. Науково-практична конференція “Дислексія та дизграфія в ракурсі сучасних досліджень” 18 вересня 2021р.ПОРОДЬКО М.І.
 20. Науково-практична конференція “Корекційна спрямованість допомоги дітям і підліткам з розладами аутистичного спектру” 7 квітня 2021р.

Студентська наукова робота

 1. Сенів Х. Д., Породько М.І. ДО ПИТАННЯ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Другої (ІІ)
  Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 24-25 лютого 2022 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С.162-166
 2. Шевчук К.М, Породько М.І. АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ
  АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Другої (ІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 24-25 лютого 2022 року). Львів : ЛНУ імені
  Івана Франка, 2022. С. 172-175

Біографія

Породько Мар’яна Ігорівна, народилась м. Львові.

У 1998 році закінчила Львівську середню школу № 75 ім. Лесі Українки.

2003р. –  магістр фізичного виховання і спорту, рекреаційно-оздоровча діяльність Львівського державного інституту фізичної культури

2002-2003н.р. – вчителя фізичної культури в СШ № 62 м.Львова.

2003-2004 н.р.- викладач фізичного виховання в Львівському Національному Університеті ім. Івана Франка.

2005 – 2016р. – викладач фізичного виховання, методики фізичного виховання та фізичної реабілітації дітей з порушенням мовлення Педагогічний коледж Львівського Національного Університету ім. Івана Франка.

2007 -2016р. – керівник фізичного виховання та голова циклової комісії викладачів фізичного виховання Педагогічного коледжу Львівського Національного Університету ім. Івана Франка.

2013-2015р. – магістратура Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, спеціальність “Корекційна освіта” та здобула кваліфікацію викладач корекційної педагогіки та спеціальної психології; логопед; практичний психолог спеціальних закладів освіти..

З 2014 року – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти (до 2015 р. – кафедра початкової та корекційної освіти).

2015р – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського Національного Університету ім. Івана Франка(за сумісництвом).

З 2016р  – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії (зараз кафедра спеціальної освіти) Львівського Національного Університету ім. Івана Франка.

З 2016р. – пошукувач кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

2021р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Корекція психомоторного розвитку дітей з розладами аутистичного спектру засобами фізичного виховання”, та здобула ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – Корекційна педагогіка

2021р. – доцент кафедри спеціальної освіти Львівського Національного Університету ім. Івана Франка.

 

 

 

Проекти

Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Certificate

 1. Проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Львівщини «Діти з порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному освітньому процесі» (11-12.2021р.)
 2. Участь у держбюджетних темах:
 • № ДЗ\74-2019 “Розроблення технологій психотерапії, реабілітації та професійної орієнтації учасників операції Об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб”.
 • – «Розроблення технологій профорієнтації, психолого-педагогічного супроводу та підвищення працездатності підлітків та молоді з розладами розвитку в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (наук. керівник д.п.н., проф. Островська К.О.; 2021-2024р.)

Методичні матеріали

 • 2012р.- сертифікат “Логопедичний масаж”, “Інформаційно-комунікаційні технології в галузі логопедії” (м. Київ)
 • Науково – практичний семінар за програмою: “Рука-мозок» нейро-психо-педагогічна корекція розвитку дітей з органічними ураженнями головного мозку, 6-7 травня 2015р. м. Львів (16 год.)
 • Семінар «Роль навчально-реабілітаційних центрів у створенні регіонального та корекційно – реабілітаційного освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами». 18-19 вересня 2015р.
 • Міжрегіональний методично – практичний семінар: «Впровадження проектної технології в початковій школі» 27 жовтня 2015р.м. Львів
 • Семінар в рамках підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему: “Психотерапевтична робота з батьками дітей, які потребують чи перебувають у терапії, дітей з обмеженими можливостями і дітей, що пережили психологічну травму”, 28-29. 04. 2017 року, м. Львів (16 год).
 • Курси підвищення кваліфікації «Літня мовна школа «Разом з університетом» за програмою «English speaking club» з 06.06. 2017р. до 16.06.2017р. (27год.) Сертифікат МК № 01467243/060370-17
 • Семінар в рамках підвищення кваліфікації «Аутизм: діагностика і терапія» («Аутизм: від дитинства до зрілості»), м. Львів 12-13.08. 2017 року (16 год.)
 • Семінар в рамках підвищення кваліфікації “Системна терапія і консультування” на тему: “Життєздатність з концепцією інтегрованої методології (КІМ) м. Львів 13-14.10.2017 року (16 год.)
 • Тренінг “Нейрокогнітивна реабілітація: реальний світ є нашою клінікою” 17-18 травня 2017р. м.Львів (18год.)
 • Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг (1.11.2020р.)Certificate
 • Стажування з організації підтриманого проживання та зайнятості осіб з інвалідністю, 23-27 жовтня 2017 р., Целлє, Німеччина
 • Інститут психосоматики Брауншвайга, Німетчина (Institut KIM e. V. Hattorfer Str. 18 b, 38442 Wolfsburg) (1919-1920 рік). Im Rahmen des Projekts “Verletzungen überwinden – Ressourcen für die Zukunft gewinnen” im Zeitraum 2019-2021 nimmt Frau Mariana Porodko  von der Ivan Franko Nationale Universität in Lemberg  an der Weiterbildung des KIM-Instituts e.V. teil und hat 122 stunden geleistet.
 • Семінар – тренінг в рамках підвищення кваліфікації “Інклюзивна освіта. Досвід Італії» м. Львів 8.08. 2019р.
 • Семінар в рамках підвищення кваліфікації “ Аутизм: проблеми комплексної допомоги” на тему: “Діагностика аутизму» м. Львів 16-18.08. 2019р.
 • Міжнародний семінар-практикум “Педагогічний марафон розвитку інклюзивної початкової мистецької освіти ARTS FOR HEARTS” Одеса-Харків-Львів.  м. Львів 6-7 грудня 2019рік. (5год)/
 • Семінар «Порушення рецептивного мовлення у дітей» 20,27 червня 2020р. (5годин).
 • Науково-практична конференція «Дислексія та дисграфія в ракурсі сучасних досліджень» 18.09 2021р.(8год.) №1564/09/2021
 • Семінар курс лекцій із практикумом «Диспраксія у дітей»22-29.01 2022р (15 год.) Дата видачі 29.01.2022р. № 2042/01/2022  

Іноваційні підходи в спеціальній освіті

22-23 червня 2017р. –

 

Розклад