Турко Богданна Богданівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: bohdanna.turko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

професійна підготовка педагогічних працівників; інклюзивна освіта; англійська мова.

Курси

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Панчук Б. Б. (2018). Роль асистента вчителя в інклюзивному класі:
український та зарубіжний досвід. Науковий вісник Мукачівського державного
університету: Серія «Педагогіка та психологія», 1, 228-231.

2. Турко Б.Б. (2019). Практична підготовка майбутніх асистентів до роботи з
обдарованими дітьми у Канаді. «Молодь і ринок», 12(179), 153-157. (Index
Copernicus).
3. Турко Б.Б. (2019). Організація та впровадження інклюзивної освіти у Канаді:
Історія та Сучасність. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 1, 121-126.
4. Турко Б.Б. (2020). Асистент вчителя в загальноосвітньому інклюзивному просторі Канади. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка», Серія «Педагогічні науки», 6(162), 151-155.
5. Турко Б.Б. (2020). Онлайн освіта для асистента вчителя: вітчизняний та
зарубіжний досвід. Вісник Камянець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка, 18, 59-65.

Статті в зарубіжних періодичних наукових виданнях:
1. Turko B., & Nos L. (2020). Motivational Aspect and Readiness of Teacher
Assistant to Professional Activity. Moldavian Journal for Education and Social
Psychology, 4 (1), 01-13.
2. Turko B., & Nos L. (2021). Professional Training of a Teacher’s Assistant in the
Time of COVID-19. European Socio-Legal and Humanitarian Studies. 2, 78-91.

Наукові праці, які додатково відображають
наукові результати дисертації:
1. Нос Л.С., & Панчук Б. Б. (2018). Особливості підготовки асистента вчителя
інклюзивного класу в Канаді. Молодий вчений, 2, 283-286.
2. Turko B. (2018). Inclusive competence of teacher assistant: Canadian experience.
Visnyk of Lviv University. Series Pedagogics, 33, 248–253.
3. Турко Б.Б. (2019). Нормативно-правове забезпечення організації
інклюзивного середовища у Канаді. Збірник наукових пра,ць Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна», 18, 68-71.
4. Турко Б.Б. (2021). Професійна підготовка асистентів вчителів: досвід Канади:
методичні рекомендації. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 50 с.

Тези доповідей на конференціях:
1. Панчук Б.Б. (2017). Підготовка асистента вчителя у навчальних закладах
Канади. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах
євроінтеграції. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (с. 289-291). м.
Мукачево: Вид-во МДУ.
2. Панчук Б.Б. (2018). Інклюзивна компетентність асистента вчителя:
Канадський досвід. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного
навчання: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конференції. м. Львів: ЛНУ
імені Івана Франка.
3. Турко Б.Б. (2018). Педагогічний аналіз впровадження інклюзивної освіти у
Канаді та Україні. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в
умовах євроінтеграції: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції (с. 399-
402). м. Мукачево: Вид-во МДУ.
4. Турко Б.Б. (2019). Проблеми професійної підготовки асистента вчителя в
Україні та Канаді. Матеріали звітних наукових конференцій факультету
педагогічної освіти. (с. 75-78). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
5. Турко Б.Б. (2019). Використання інформаційних технологій у процесі
підготовки асистента вчителя у Канаді. Інформаційні технології в освіті та
науці: Матеріали міжнар. наук.-практ. Конференції (с. 300-303). Мелітополь:
ФОП Однорог Т.В.
6. Турко Б.Б. (2019). Підготовка майбутніх асистентів до роботи з
обдарованими дітьми у канадських закладах освіти. Обдаровані діти –
інтелектуальний потенціал держави: Матеріали XІІ міжнар. наук.-практ.
конференції (с. 348-351). Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України.
7. Турко Б.Б. (2019). Інформаційні технології як важливий компонент
підготовки сучасного асистента вчителя у Канаді. Теоретичні та практичні
аспекти формування освітнього простору навчального закладу: Світовий та
вітчизняний вимір: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (с. 190-191).
м. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
8. Турко Б.Б. (2019). Педагогічна практика як важлива складова професійної
підготовки асистента вчителя у Канаді. Освіта і формування
конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: Матеріали ІІІ
міжнар. наук.-практ. конференції (с.498-499). Мукачево: Вид-во МДУ.
9. Турко Б.Б. (2019). Загальна характеристика професії асистента вчителя в
Канаді. Діти з особливими потребами в освітньому просторі: Матеріали V
міжнар. конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології (с.
218-221). Чернівці: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г.Шевченка.
10.Турко Б.Б. (2020). Освіта онлайн у процесі підготовки асистента вчителя.
Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: Матеріали ІІ міжнар.
наук.-практ. конференції (с. 248-250). Глухів: Глухівський НПУ ім. О.
Довженка.
11.Турко Б.Б. (2021). Підготовка асистента вчителя в Україні. Педагогічна
освіта у світлі реформ та викликів. Матеріали Першої(І) науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих учених. (с. 177-180). м. Львів:
ЛНУ імені Івана Франка.

Біографія

Освіта:

  • У 2011 році закінчила Львівську гімназію «Євшан».
  • У 2015 році закінчила Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула освітній ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Початкова освіта» та отримала кваліфікацію «Бакалавр початкової освіти, вчитель початкових класів, вчитель англійської мови в початкових класах».
  • У 2017 році закінчила факультет педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, здобула освітній ступінь магістра зі спеціальності «Початкова освіта» та отримала кваліфікацію «Магістр початкової освіти. Викладач педагогіки та фахових методик початкової освіти. Вчитель англійської мови в початковій школі» (з відзнакою).
  • З 2017-2022 н.р. – аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Досвід роботи:

2018-2020 рр.- лаборант кафедри початкової та дошкільної освіти.

З 2022 року – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Курси:

 

Наукові досягнення:

  • Захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) на тему: «Професійна підготовка асистента вчителя у навчальних закладах Канади» (12 серпня 2022р.) у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 

Розклад