Силабуси вибіркових дисциплін

Посттравматична логопедична допомога

Копінг-терапія у роботі спеціального педагога

Технології психокорекційної роботи з дітьми з гіперактивністю та дефіцитом уваги (англ. мовою)

Диференційоване оцінювання та навчання в інклюзивному класі

Основи ортопедагогіки

Основи ортопедагогіки (РПНД)

Робота логопеда з різними нозологіями

Спецметодика навчання елементарних математичних уявлень та інформатики

Основи міжкультурної комунікації (англ. мовою)

Формування соціальних компетенцій осіб з порушенням розвитку

Психологічне забезпечення дозвілля осіб з порушеннями розвитку

Психолінгвістика

Профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення

Основи соціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю та органічними ураженнями ЦНС

Апаратні методи діагностики

Рання діагностика та корекція дітей з порушеннями

Спецметодика соціально-побутової орієнтації (РПНД)