Бойко Галина Олегівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (мобільний): + 380633087494

Наукові інтереси

Тенденції розвитку сучасної освіти.

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях

  1. Бойко Г. О. Підготовка вчителів початкових класів відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти / Г. Бойко // Англійська мова та література. – № 34-36 (404-406). – грудень 2013. – С. 3-9.
  2. Бойко Г. О. Про сучасні методичні підходи до викладання та вивчення іноземних мов у ВНЗ / Г. Бойко // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей / За загальною редакцією І. Ю. Сковронською. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – С. 3-9.
  3. Бойко Г. О. Тенденції розвитку сучасної початкової освіти (український та міжнародний аспект) / Г.О. Бойко // Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология 49 (2). Ялта. – 2015р. – С. 63-69.
  4. Робота з літературними текстами на заняттях іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів / Г. Бойко // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.1. – С. 40-43.
  5. Бойко Г., Гуляйгородська О. Використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови в початкових класах / Г. Бойко, О. Гуляйгородська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36. – Том 3 (19): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». –К.: Гнозис, 2016. – С. 223-230.
  6. Бойко Г., Гуляйгородська О. The Use of Modern Technologies at English lessons at Primary School / H. Boiko, O. Gulyajgorodska  // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (12-13 травня, 2016 р.). – ЛНУ ім. І.Франка // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. – Вип. 31.– С. 284-289.
  7. Бойко Г. О. Соціальна мобільність педагога: теоретико-методологічний аспект / Г. Бойко // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – 2016. – №2. – С. 66-75.

 

Біографія

Народилася у с.Микалаїв, Радехівського р-ну, Львівської обл.
Освіта:

Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка (тепер Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка);
Волинський державний університет імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейський державний університет імені Лесі Українки);
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (навчаюся в ад’юнктурі)

Досвід роботи:

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Радехова, вчитель англійської мови (1993- 2002 рр.);
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Львова, вчитель англійської мови (2002-2005 рр.);
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач французької мови ( 2005-2016 рр.);
Львівський національний університет імені Івана Франка.

Тема дисертації: «Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Захист відбувся 11 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.874.03 у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності.

Дні та години консультацій:

Четвер: 10.00 – 11.00 (вул.Туган-Барановського, 9)

П’ятниця: 17.30 – 18.30 (вул. Антоновича, 7)

Розклад