Яремчук Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Телефон (мобільний): (067) 319-98-18

Наукові інтереси

• проблеми педагогічного професіоналізму учителя-викладача;
• методологія та практика психолого-педагогічної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей;
• особливості педагогічної освіти в умовах класичного університету;
• теоретико-методологічні засади підготовки докторів філософії (Ph.D) у галузі освіти

 

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

1.Система ціннісних орієнтацій професійної підготовки майбутніх економістів //Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2008. – Вип. 24. – С. 132-138.

2.Педагогічна творчість як складова професійно-педагогічної культури викладача вищої школи //Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – С. 242-249.

3.Професійна позиція педагога як вихователя //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – №1. – С. 194-200.

4.Розвиток суб’єктивної активності педагога //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – №5. – С. 128-132.         5.Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2013. – Вип. 29. – С. 19-26.

6.Михайло Галущинський як теоретик і організатор освіти дорослих Галичини (20-ті р. р. ХХ ст.) // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktytkipedagogicznej na przestrzeni XIX – XX wieku .T.5. Edukacja dorosłych w Polsce  na Ukrainie (XIX– XXI w.) –  Wrocław. – 2015. – с.73-87 / у співавторстві із Н. Заячківською.

7.Особливості розвитку наукових шкіл у галузі педагогіки //Rocznik Polsko-Ukrainski / pod. red. K.Redzinskiego,D.Herciuka. – Czestochowa-Lwow: Wydawnictwo im.Podobinskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie,,2015. – T. XVII. – S. 352-362.

8.Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей //Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 119-129.

9. Формування міжособистісної довіри у студентів ВНЗ в умовах освітнього середовища //Вісник Львівського університету. Серія  педагогічна. – 2016. – Вип. 31. – С. 19-27.

Біографія

Навчання: 1995-1999 р.р. – Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність – „Початкове навчання”, кваліфікація – вчитель початкових класів;

1999-2002 р.р. – Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, спеціальність – „Проектний менеджмент”, кваліфікація – магістр проектного менеджменту;

20032007 р.р. – Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура, спеціальність 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”;

2009-2013 р.р. – Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – „Психологія”, кваліфікація – Психолог. Викладач.

Досвід роботи: 1999–2003 р.р. – гімназія „Сихівська” м. Львів;

2002–2003 р.р. – учасник канадсько-українського проекту „Канада. Світ. Молодь”;

2003-2008 р.р. – асистент кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2008-2014 р. р.– доцент кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2014-і по теперішній час – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова діяльність: 2007 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” на тему: „Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітній школі ”;

2008 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук;

2008 р. – в.о. доцента кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії;

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і культури Львівської комерційної академії.

Розклад