Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Проц  М. О.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПШ-21Галюка О. С.
ФПШ-22Галюка О. С.

Опис курсу

Програма курсу  «Дидактика та педагогічні технології в початковій школі»  розроблена для здобувачів закладу вищої освіти ІІ-го курсу факультету педагогічної освіти відповідно до освітньої  програми підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта».

Мета курсу:  

ознайомити здобувачів закладу вищої освіти із теоретичними основами організації навчального процесу в початковій школі;

розкрити особливості діяльності вчителя та учнів у цьому процесі;

поглибити знання студентів про форми, методи та засоби навчання здобувачів освіти  на основі особистісного ставлення до інноваційної педагогічної діяльності;

сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи.

Рекомендована література

Базова література 2020

Допоміжна література. 2020 

Інформаційні ресурси 2020

 

 

 

Матеріали

Робоча навчальна програма_2020

Усі навчально-методичні матеріали знаходяться в електронному курсі на платформі MOODLE

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=403

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Дидактика і педагогічні технології в початковій школі. 2020

Завантажити силабус