Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348доцент Проц  М. О.ФПШ (А)-11, ФПШ (І) -12, ФПШ-13, ФПШ-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПШ (А)-11Галюка О. С.
ФПШ (І) -12доцент Проц  М. О.
ФПШ-13Галюка О. С.
ФПШ-11здоцент Проц  М. О.

Опис курсу

Програма курсу  «Дидактика та педагогічні технології в початковій школі»  розроблена для здобувачів закладу вищої освіти І-го курсу факультету педагогічної освіти відповідно до освітньої  програми підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта».

Мета курсу:  

ознайомити здобувачів закладу вищої освіти із теоретичними основами організації навчального процесу в початковій школі;

розкрити особливості діяльності вчителя та учнів у цьому процесі;

поглибити знання студентів про форми, методи та засоби навчання здобувачів освіти  на основі особистісного ставлення до інноваційної педагогічної діяльності;

сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи.

Рекомендована література

 

 1. Бабченко Л. М. Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: метод. рекомендації. Дніпро: Середняк Т. К., 2019. 21 с. URL: http://barna-consult.com/navchalno-metodychni-posibnyky-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
 2. Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» у роботі над текстом у початковій школі (1–2 класи): навчально-методичний посібник / упоряд. Н. Тіхонова. Кропивницький, 2021. 100 с.
 3. Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: метод. посібник / Онопрієнко О. В. К.: КОНВІ ПРІНТ, 2020. 72 с. URL: http://barna-consult.com/navchalno-metodychni-posibnyky-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
 4. Контроль освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання : методичний посібник / Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Засєкіна Т. М., Ільченко О. Г., Гринюк О. С., Антонюк М. А., Олійник І. М., Білик Н. І., Ляшенко А. Х., Педенко В. П. К.: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 150 с. URL: http://barna-consult.com/navchalno-metodychni-posibnyky-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
 5. Концепція Нової української школи. URL:https://osvita.ua/d oc/files/news/520/5206 2/new-school.pdf
 6. Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи: навчально-методичний посібник / Цимбалару А.Д. К: Видавничий дім “Освіта”, 2020. 160 с.
 7. Посібник для організації і проведення «ранкової зустрічі». Як зробити день веселим, 2020. 28с. URL: http://barna-consult.com/navchalno-metodychni-posibnyky-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
 8. Путівник школою / Громадське об’єднання «БАТЬКИ SOS». 2021. 39 с. URL: http://barna-consult.com/navchalno-metodychni-posibnyky-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
 9. Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: зб. матеріалів Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції, 21-22 вересня 2021 р. / за наук. ред. О.Топузова, О. Малихіна. К.: «Видавництво Людмила», 2021. 247 c.URL: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnyk-Svit-dydaktyky-sayt.pdf
 10. Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.
 11. Спілкування в педагогічному процесі: навчальний посібник / Гарькавець С. О., Волченко Л. П. Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021. 100 с. URL: http://barna-consult.com/navchalno-metodychni-posibnyky-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv/
 12. Сучасні методи групової роботи з учнями: науково-методичний посібник / укладачі : Буряк О. О., Кечик О. О. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 103 c.
 13. Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової школи: навчально-методичний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене / автори-укладачі : Н. Б. Ларіонова, Н.М.Стрельцова. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 83 с.

Матеріали

Робоча навчальна програма_2021

Усі навчально-методичні матеріали знаходяться в електронному курсі на платформі MOODLE

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=403

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Syllabus. Дидактика і педагогічні технології в початковій школі. 2020

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus. Дидактика і педагогічні технології в початковій школі. 2021

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus. Дидактика і педагогічні технології в початковій школі. 2022

Завантажити силабус

Силабус: Syllabus. Дидактика і педагогічні технології в початковій школі._1 курс_2023 (денне, заочне навчання)

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус