Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Проц М. О.ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПШ-21Галюка О. С.
ФПШ-22Галюка О. С.

Опис курсу

Програма курсу  «Дидактика та педагогічні технології в початковій школі»  розроблена для здобувачів закладу вищої освіти ІІ-го курсу факультету педагогічної освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта».

Мета курсу:  

Мета даного курсу – ознайомити здобувачів закладу вищої освіти із теоретичними основами організації навчального процесу в початковій школі, розкрити особливості діяльності вчителя та учнів у цьому процесі; поглибити знання студентів про форми, методи та засоби навчання молодших школярів та на основі особистісного ставлення до інноваційної педагогічної діяльності сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи.

Рекомендована література

Базова література

Допоміжна література

Інформаційні ресурси

Матеріали

 

Питання і тестові завдання до іспиту 2019-2020 н.р.

Навчально-методичні матеріали

Семестровий план 2019-2020 н.р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму