П'ятакова Галина Павлівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: halyna.pyatakova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• використання інтерактивних методик викладання у вищій школі, професійно-педагогічна підготовка магістрів-філологів; інноваційні технології як засіб підготовки магістрів у класичних університетах; інтерактивні методики та їхнє впровадження у навчальний процес вищої школи;
• підготовка магістрів філологів у класичних університетах Європи (компаративний аспект)
• тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи.

Курси

Вибрані публікації

П’ ятакова Г. Формування комунікативних компетенцій у магістра-філолога засобами інтерактивної технології навчання // Вища освіта України – Додаток 3, том V(12) – 2008. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. С. 513-517.
П’ятакова Г. Особливості впровадження інтерактивної технології у процес педагогічної підготовки магістрів-філологів у Львівському національному університеті імені Івана Франка// Вища освіта України – Додаток 4, том ІV(16) – 2009 – тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. С. – 419-422.
П’ятакова Г. Розвиток  креативності у магістрів-філологів засобами дидактичної гри// Креативність і творчість. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – Тематичний випуск. – № 1, 2009. С. 202-208.
П’ятакова Г.П. Основні проблеми дидактичної підготовки магістрів-філологів  у класичних університетах / П’ятакова  Г.П. // Вища освіта України  – Додаток 4, том IV(22). Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 2010. – С. 314-321.
П’ятакова Г. Формування толерантності у магістрів в умовах університетської освіти.// Зб. матеріалів міжнародної наукової конференції «Педагогічна думка та освітня практика перед обличчям цивілізаційних змін» “Myśl I praktyka educacyjna w obliczu zmian cywilizacyj-nych”.T.2. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspekty-wie europejskiej. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. RZESZÓW. – 2012. –S.106-113.
П’ятакова Г. Проблема методів навчання у педагогічній спадщині К. Ушинського та Г. Ващенка/ Галина П’ятакова// Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 29, 2013. – С. 223-233.
П’ятакова Г.П. Формування компетенції кваліфікованої інтерпретації текстів у магістрів філології у процесі професійної підготовки / Галина П’ятакова //«Іноземна філологія». Український науковий збірник. Вип. 126. Ч.2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2014. – С. 72-79.
П’ятакова Г. Особливості підготовки магістрів філології в університетах України, Польщі та Росії//“PEDAGOGIKA XXII ”. PRACE NAUKOWE AKADEMII IM.JANA DLUGOSZA, 2013, с.279-290.
П’ятакова Г. П. Модель допомоги дитині з ГРДУ в сім’ї та школі / Галина П’ятакова, Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku. Т. 3. Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (XIX-XX ст.). / red. Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn. – Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – S.171–182.
П’ятакова Г. Педагогічна підготовка магістрів-філологів у Львівському університеті в контексті трансгресійних змін//ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI tom XVI pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Dmitra Herciuka, Częstochowa – Lwów., 2014. – С. 133-143.
П’ятакова Г., Яшин Н. Виховання толерантності студентів як завдання сучасної вищої освіти / Галина П’ятакова, Надія Яшин // Четвертий український педагогічний конгрес. Зб. наукових праць конгресу, Львів: Сполом, 2014. – С. 389-396.
П’ятакова Г. Проблема дидактичної підготовки магістрів філології в університетах України та Польщі (за результатами педагогічного експерименту)//Гуманітарний вісник ДВНЗ “Перяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том І(61) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – С. 270-280.
Галина П’ЯТАКОВА, Інновайційні технології та їхнє значення для підготовки магістрів філології в університетах України і Польщі // PEDAGOGIKA tom XXIV pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Mirosława Łapota Częstochowa – 2015.– С.185-194.
Галина П’ЯТАКОВА, Наталія П’ЯТАКОВА, Особливості дидактичної підготовки магістрів філології у Львівському та Вроцлавському Університетах (за результатами педагогічного експерименту) // ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI tom XVII pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego Dmitra Herciuka, Częstochowa – Lwów. – 2015.– С.263-278.
Halyna Pyatakova, Nataliya Ratushnyak. The Preparation Peculiarities of the Masters of English Philology
in the European Universities in the Context of Changing
Language Policy

Наукова біографія

Народилася 23 жовтня 1958 році у м. Потсдам (Німеччина) у сім’ї службовця. У 1976 році закінчила Львівську середню школу №50,з 1976-81 рр. навчалася у Львівському університеті імені Івана Франка на філологічному факультеті(російська філологія). З 1986 року працювала асистентом кафери зарубіжної та російської літератури у Тернопільському педагогічному інституті. З 1989 року працювала у Львському університеті на посаді асистента кафедри російської літератури. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Проза М.Д. Чулкова у контексті романної творчості XVII-XIX століть” за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. З 1991 року і по цей час виконую обов’язки доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету. Hаписала та опублікувала понад 70 наукових праць, (з них 16 тез) у збірниках європейських та українських конференцій та рочніках, 8 навчально-методичних посібників. Керувала дисертаційними лослідженнями Данилишеної Т.М. та Ферт О.Г.

Розклад