Новосельська Надія Тадеївна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-47-65

Електронна пошта: nadija.novoselska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Виховна спрямованість навчальних підручників з читання для початкової школи.    Формування гуманістичних, моральних, національних цінностей молодших школярів на  заняттях літературного читання.

 

Курси

Публікації

І. Статті у наукових фахових виданнях з педагогіки, включених до переліку, затвердженого МОН України:

 1. Новосельська Н.Т. Національно-патріотична спрямованість змісту букварів ( середина 80-х- середина 90-х років ХХ століття) / Н.Т.Новосельська // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип.21 (2- 2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2016. // Матеріали VВсеукраїнської науково-практичної конференції «Дитяча книжка в сучасному освітньому просторі: реалії та перспективи», 2016. – С. 212-218.

 2. Новосельська Н.Т. Національні цінності у змісті букварів та їхня роль у формуванні особистості / Н.Т.Новосельська // Збірник наукових праць ХГПА «Наукові записки кафедри педагогіки». – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків: ХНУ, 2017. – Вип. 40. – С.127-135.

 3. Новосельська Н.Т. Формування екологічної культури молодших школярів у оповіданнях Василя Сухомлинського / Н.Т.Новосельська // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – №12.1 (40). – С.483-486.

 4. Новосельська Н.Т. Читанка як засіб виховання поваги та любові до української мови / Н.Т.Новосельська // Науково-методичний журнал «Наукова скарбниця освіти Донеччини», ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». м. Слов’янськ, 2017. – С.111-115.

 5. Новосельська Н.Т. Поезія Ліни Костенко як чинник національного виховання учнів початкових класів (на матеріалах читанок для початкової школи) / Н.Т. Новосельська //Науковий журнал «Педагогічний часопис Волині». Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, №2(5), 2017 – С.81-86.

 6. Новосельська Н.Т. Поезія Тараса Шевченка як чинник патріотичного виховання молодших школярів (на матеріалах читанок для початкової школи) / Н.Т. Новосельська// Збірник наукових праць «Педагогічні науки», Херсонський державний університет, м. Херсон. Том 2. Випуск LXXV, 2017. – С.60-64.

 7. Новосельська Н.Т. Морально-етичне виховання молодших школярів засобами усної народної творчості (на матеріалах читанок О. Савченко для другого класу) / Н.Т. Новосельська // III Міжнародна науково-практична конференція. «Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону». Наукове фахове видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат», ДВНЗ «Прикарпатський національний ун-т ім. В.Стефаника», м. Івано-Франківськ, №16, 20-22 вересня 2017р. – С.186-189.

ІІ. Статті у закордонних виданнях

 1. Новосельська Н.Т. Біблійні легенди – основа християнського виховання молодших школярів (на матеріалах читанок О. Савченко для четвертого класу) / Н.Т. Новосельська // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи». – Університет Данубіус, факультет соціальних досліджень, Словацька Республіка, м. Сладковічево, 10-11 березня 2017р. – Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce», Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Slovak Republic, 2017. – 247s. – С. 35-37.

 2. Новосельська Н.Т. Оповідання Василя Сухомлинського як засіб виховання милосердя в молодших школярів (на матеріалах читанок для початкової школи) / Н.Т. Новосельська // VІ міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика». – Вища школа економіки та інновацій, Республіка Польща, м. Люблін, 10-11 березня 2017р. – Osobowość, społeczeństwo, polityka : Mater. VІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. J. Кota. – Część 1. – Lublin: WSEI, 2017. – 223s. – С.185-187.

ІІІ. Статті в інших наукових виданнях та матеріалах конференції:

 1. Новосельська Н.Т. Твори про українську мову як засіб виховання національної свідомості молодших школярів / Н.Т. Новосельська // Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та перспективи». – ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, 15 березня 2017р. – С. 88-93.

 2. Новосельська Н.Т. Формування гуманістичних цінностей молодших школярів у навчально-виховній діяльності / Н.Т. Новосельська // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки». – Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м.Київ, 1-2 грудня 2017 р.– С.30-32.

 

Біографія

Освіта:

Тернопільський державний педагогічний інститут імені Я.О.Галана – спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання та образотворче мистецтво»

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія – спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація – «Магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти»

Досвід роботи:

2001-2015 – викладач Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

вересень 2013 – лютий 2015 – викладач кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

лютий 2015 – викладач кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчальні дисципліни, які читає:

Образотворче мистецтво з методикою навчання.

Малюнок, живопис

Методика керівництва зображувальною діяльністю в ДНЗ

Проекти


 

Розклад