Лущинська Олена Володимирівна

Посада: асистент кафедри початкової та дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 239-03-22

Електронна пошта: olena.lushchynska@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Cистема роботи приватних навчальних закладів; використання інноваційних технологій у процесі навчання студентів ЗВО; формування готовності вчителів до впровадження інноваційних технологій навчання учнів початкової школи.

Курси

Публікації

Статті у фахових та наукових виданнях:

Лущинська О.В. Формування культури мовлення у  майбутніх вчителів початкових класів/ О.В.Лущинська // Л 24 Педагогіка // Збірник наукових праць[Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів,студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти»] / За ред… П.М.Гусака та Н.І.Корпач.-Луцьк:ПП Іванюк.-2012.-376с.

Лущинська О. Формування мотивації учіння в учнів початкових класів приватної школи / О. Лущинська // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 102-106.

Lushchynska O. V. Use of blog as one of the effective means of the organization of educational and teaching process at higher school / Olena Volodymyrivna Lushchynska. // SCIENTIA Nr 1. – 2016. – №10. – С. 19–25.

Лущинська О.В., Ростикус Н. П. Використання мовленнєвих ситуацій та інтерактивної дошки на уроках розвитку зв’язного мовлення  // ВісникЛьвівського університету. Серія педагогічна. Випуск 31. – Львів. – 2016. – С. 272 – 278.

Лущинська О.В. Мультиплікації як один із засобів впливу на свідомість та поведінку молодших школярів/ О.В. Лущинська // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 16. – С. 190-193.

Лущинська О.В. Перспективи використання інтернет-технологій у навчально-виховному процесі початкової школи [Електронний ресурс] // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.Серія: Педагогіка.. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/1919/2530.

Лущинська О. В. − Сучасна й ефективна дуже практика — з мультфільмами вивчати математику! / О. В. Лущинська. // Учитель початкових класів. – 2017. – №12.

Тези доповідей:

Лущинська О.В. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі // зб. матер. Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, м. Кіровоград, 29-30.09.2015 / уклад.О.Е.Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. – С. 238-245.

Лущинська О.В. Інтерактивна дошка як засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів // Глухівські наукові читання –2015. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук / Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 25-27 листопада 2015 року. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка.– 2016. – С. 37-40

Лущинська О.В. Використання інноваційних технологій у роботі зі студентами// Матеріали звітних      наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип.1. – С.

Лущинська О.В. Використання мультимедійної презентації в процесі організації навчання та виховання учнів молодшого шкільного віку// Матеріали з теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.

Лущинська О.В. Залучення студентів до використання мережевих журналів як одного із засобів взаємодії та обміну інформацією // Матеріали науково-практичної конференції 3-4 листопада 2016 року. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016.

Лущинська О.В. Місце освітніх web-технологій у педагогічній діяльності викладачів // Матеріали звітних      наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип.2. – С.

Педагогічна практика студентів [Інструктивні матеріали для викладачів та студентів щодо підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання, напряму підготовки «Початкова освіта» (6.010102)] / О. Лущинська, Н. Ростикус. – Львів: Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 92 с.

 

Біографія

Освіта:

  • Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (з відзнакою).
  • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (з відзнакою).
  • З 2016 року аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка.

Досвід роботи:

  • Вчитель англійської мови, вихователь групи продовженого дня, керівник гуртка «Happy English», вчитель початкових класів у ПНВЗ «Школа святої Софії» м. Львова (2011-2015 рр.);
  • Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

День і години консультацій:

Четвер  з 15.05 по 16.05

П’ятниця з 13.40 по 14.40

 

Методичні матеріали

Розклад