Навчальний план

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність  –  016 Спеціальна  освіта

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 24 1,5:1,5 Іспит
8 8 0,5:0,5 Немає
Невропатологія з неврологічними основами логопедії 32 2:0 Іспит
Основи інклюзивного навчання 32 48 2:3 Іспит
Психологія людей з інтелектуальною недостатністю 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
IT 8 8 16 0,5:0,5 Контр. робота
Патопсихологія та психологія здоров’я 32 32 2:2 Залік
Пізнай себе: від самопізнання до реалізації власних ресурсів 16 1:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
IT 8 8 16 0,5:0,5 Залік
Психологічна діяльність в особливих умовах 32 0:2 Залік
Основи ортопедагогіки 42 112 2,6:7 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Спеціальна психологія 32 32 2:2 Іспит
Форм. соц. компет. осіб з ПР 4 4 0,3:0,3 Немає

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Форм. соц. компет. осіб з ПР 28 28 1,8:1,8 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи соціально-правового захисту особистості 34 0:2,1 Іспит
Психологічний супровід людей з важкими комплексними порушеннями 10 20 0,6:1,3 Залік