Силабуси нормативних дисциплін

Основи медіаграмотності

Основи медіаграмотності (РПНД)

Психофізіологія

Основи психології (РПНД)

Педагогіка та спецпедагогіка

Анатомія та основи генетики людини

Нейропсихологія та нейрокорекція

Вікова психологія (РПНД)

Мовленнєві системи та їх порушення

Сенсорні системи і їх порушення (РПНД)

Фізіологія людини

Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті (РПНД)

Невропатологія

Основи логопедії

Тифлопедагогіка та сурдопедагогіка

Вступ до спеціальності (РПНД)

Патопсихологія

Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень

Інформаційні технології та технічні засоби навчання

Людина з інтелектуальною недостатністю в реаліях сучасного світу

Основи інклюзивного навчання

Педагогічна психологія (РПНД)

Онтогенетичні аспекти мовлення

Основи роботи мовленнєвого терапевта

Альтернативна комунікація з дітьми з ТПМ

Афазіологія

Логопедія з практикумом

Анатомія ЛОР

Ресурсні та поведінкові психотерапевтичні технології

Психологічний супровід дитини в інклюзивному просторі

Музикотерапія та логоритміка

Спеціальна психологія

Основи психологічної діагностики

Основи психологічного консультування

Методологія та дидактика професійної освіти

Основи автослюсарної та видавничої справи з практикумом у навчальних майстернях

Основи профорієнтаційної роботи (5 сем.)

Основи профорієнтаційної роботи (6 сем.)

Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи (РНП)

Робота у виробничих майстернях

Ерготерапія