АКТУАЛЬНО! Дистанційне навчання студентів І-У курсів (денна форма) і І курсу магістратури (заочна форма) на час карантину (10.03-30.05.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ cтудентів І-У курсу денної форми навчання на час карантину (12.03.-30.05.2020 р.)

І етап     ( 12.03. – 4.04.2020)

ІІ етап   (6.04. – 24.04.2020) 

ІІІ етап( 24.-4 -30.05. 2020)

______________________________________________________________________________________________________________________

ДИСТАНЦІЙНА  НАВЧАЛЬНА СЕСІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ (І курс, заочна форма) 23.03.-11.04.202о р. 

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ. Про  завершення  літньої  заліково-екзаменаційної сесії 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА  ЛІТНЮ  ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ СЕСІЮ   2019-2020 н.р. 

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

 1. Iноземна мова пролфесійного спрямування – 10 год.практ – ІСПИТ – (доц. Горук Н.М.)
 2. Професійна майстерність  організатора  освітнього процесу – 6  год. лекц., 6 практ.– ІСПИТ – (доц. КалагуркаХ.І.)
 3. Експертна діяльність  в галузі освіти  – 6 лекц., 4 практ. – ІСПИТ – (доц. Заячук Ю.Д.)
 4. Моніторинг та оцінювання  якості освіти – 8 лекц., 8 практ –ІСПИТ – (доц. Біляковська О.О.)
 5. Управлінський процес  в сучасних закладаї освіти – 6 лекц., 8 практ. – ІСПИТ – (доц. Мищишин І.Я.)
 6. Дистанційна  освіта. Інформаційні технології освітнього простору –4 лекц, 8 практ.–ЗАЛІК-( доц. Крива М.В.)          
 7.  Комунікативні технології в освітньому просторі – 8 лекц., 8 практ. – ЗАЛІК –(доц. Яремчук Н.Я.)
 1. Психологiя_особистостi_– 8 лекц., 8 практ. – ЗАЛІК – (проф. Квас О.В.)
 2. Організація персонального середовища у середжній та вищій школі–   8 лекц., 8 практ. – ЗАЛІК – (доц. Караманов О.В.)

 

                                Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»

 1. Іноземна мова професійного спрямування  – 10 год.пр. – ІСПИТ – (доц. Лах М.Р.)
 2. Сучасні  технології . викладання психолого-педагогічних дисциплін  та методик жошкільної освіти .– 10 лекц., 10 практ. – ІСПИТ  – (доц. Лозинська С.В.)
 3. Психологiя_особистостi_– 4 лекц., 4 практ. – ІСПИТ – (проф. Квас О.В.)
 4. Основи психологічного .консультування_ – 2 лекц., 2 практ. – ЗАЛІК – (доц. Сікорська Л.Б.)
 5. Освітологія – 4 лекц., 4 практ. – ЗАЛІК – (доц. Айзенбарт М.М.)
 6. Порівняльна педагогіка – 4 лекц., 4 практ. – ЗАЛІК – (доц. Нос Л.С.)
 7. Новiтнi_комунiкативнi_технологii_в_дошкільнй освіті – 4 лекц., 4 практ. – ЗАЛІК – (доц. Кость С.П.)
 8. Свiт_дитини_у_виховнiй_традицii_ – 4 лекц./ 4 пр.сем. (завершення у ІІІ сем.– 4 лекц.  – залік  (проф. Квас О.В.)
 9. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу ; (4 год.лекц.) – доц. Субашкевич І.Р.  _
 10. Культура_науковоi_мови_– 4 лекц. (завершення у ІІІ сем. 2 лекц./ 4  пр.-сем. – залік  (доц. Стахів М.О.)
 11. Методика виховної роботи зі студентами– 4 лекц. (завершення у ІІІ сем. 2 лекц./ 4  пр.-сем. – залік – (доц. Деркач Ю.Я.)
 12. Актуальні проблеми  дошкільної освіти – 4 лекц., 4 практ. (завершення у ІІІ сем.  4 год.лекц./4 год. пр.сем – ІСПИТ– (проф. Галян О.І.)
 13. Основи психодіагностики та дігностики  дітей дошкільного віку– 8 лекц., 8 практ. (завершення у ІІІ сем. 4 год.лекц./4 год. пр.сем.  – ІСПИТ – (доц. Сайко Х.Я.)
 14. Основи_мiжособистiсного_спiлкування – 4 лекц., 4 практ. (завершення у ІІІ сем. 4 год.лекц./4 год. пр.сем.  – ІСПИТ – (доц. Кость С.П.)

 

Спеціальність 013 «Початкова освіта»

 1. Іноземна  мова професійного спрямування – 10 год. пр. – ІСПИТ (доц Лах М.)
 2. Порівняльна педагогіка-питань– ІСПИТ– (Нос Л.С.)
 3. Теоретико-практичні основи методик дошкільного виховання – ІСПИТ – (проф. Галян О.І.)
 4. Освітологія  – 4 лекц., 4 практ. – ЗАЛІК – (доц. Айзенбарт М.М.)
 5. Психологiя_особистостi_ – 4 лекц., 4 практ. – ЗАЛІК – (проф. Квас О.В)
 6. Організація управління навчальнм процесом  у школі  – 6 лекц., 6 практ. – ЗАЛІК – (доц. Мищишин І.Я)
 7. Технології організації  освітнього процесу у закладах дошкільної освіти – 10 лекц., 6 практ. (завершення у ІІІ сем.) – (проф. Галян О.І.)
 8. Організація та керівництво методичною роботою у закладах дошкільної освіти – 8 лекц., 4 практ. (завершення у ІІІ сем.) – (проф. Мачинська Н.І.)
 9. Педагогічна  антропологiя – 8 лекц., 4 практ. (завершення у ІІІ сем.) – (доц. Кость С.П.)
 10. Kонфлікти у педагогічній діяльності (англ..мовою) – 4 лекц., 4 практ. (завершення у ІІІ сем.) – (доц. Горук Н.М)
 11. Культура_науковоi_мови_(4 год. лекц.) – (завершення у ІІІ сем.) (доц. Стахів М.О.)

 

Спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

 1. Іноземна мова парофесійного спрямування – 10 практ. – ІСПИТ- (доц. Лобода В.В.)
 2. Теоретичні основи викладання спеціальної педагогіки –12 лекц.,12 практ.– ІСПИТ– (ст. викл. Островський М.М.)
 3. Спеціальні  методики психотерапії та  психокорекції – 4 лекц.,4 практ.–ІСПИТ–( проф. Островська К.О.)
 4. Методика викладання  спеціальної психологіїї– 4 лекц., 4 практ., – ІСПИТ – (доц. Андрейко Б.В.)
 5. Психотерапевтична робота  з  дітьми з психофізичними  порушеннями та їх батьками – 4 лекц., 4 практ. – ЗАЛІК – (доц. Андрейко Б.В.)
 6. Психологiя_особистостi_ 4 лекц., 4 практ. – ЗАЛІК – (проф. Квас О.В.)
 7. Інноваційні методики  діяльності  шкіл з інклюзивним навчанням  (англ..мовою) – 4 лекц., 4 практ. – ЗАЛІК (доц. Ферт О.Г.)
 8. Організація  ліяльності центрів  денного перебування дітей з психофізичними порушеннями   6 лекц., 6 практ. – ЗАЛІК – (проф. Островський І.П)
 9. Психологія вищої школи – 4 л., 4 пр. (завершення у ІІІ сем. 4 л./4 пр.-сем. – іспит (Sylabus-z-kursu-Psykholohiia-VSH-Dlia-KIM (доц. Штепа О.)
 10. Психолого-педагогічні  основи соціально-виховної роботи  – 4 лекц., 4 практ. (завершення у ІІІ сем.  4 лекц/4пр.-сем. –  залік  – (доц. Фалинська З.З.)
 11. Апаратні методи діагностики та корекції осіб з психофізичними  порушеннями  (завершення у ІІІ сем. 4 лекц.-  залік) – (проф. Островський І.П.)

___________________________________________________________________________